Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
ul. Wyszyńskiego 6/12
21-543 Konstantynów
tel. tel./fax 83 341 41 40
Strona internetowa: http://www.dpskonstantynow.pl

Opis:

 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie zlokalizowany jest w centrum malowniczej, nadbużańskiej miejscowości, w sąsiedztwie urzędu gminy, przychodni zdrowia, apteki, poczty, kościoła i zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego. Miejscowość Konstantynów położona jest w północno - wschodniej części powiatu bialskiego, 20 km od Białej Podlaskiej i 150 km od stolicy województwa - Lublina. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym w południowej części Podlasia. Krzyżują się tutaj drogi krajowe nr 811 Sarnaki - Biała Podlaska i nr 698 Siedlce - Terespol.

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Bialskiego, zapewniającą całodobową opiekę dla 108 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Lubelskiego pod pozycją Nr 42 i posiada zezwolenie od 30.12.2005r. na czas nieokreślony.
Bazę lokalową Domu stanowi pięć wolnostojących budynków tj. dwa budynki mieszkalne, budynek kuchni i pralni, budynek administracyjny oraz pro - morte z kaplicą. Teren wokół jest ogrodzony, zagospodarowany ciągami pieszo - jezdnymi, parkingami, trawnikami oraz ogródkami kwiatowymi. Całość wybudowana w latach 1996 - 1998 z przeznaczeniem na potrzeby domu pomocy społecznej.
Zapewniamy bardzo dobre warunki mieszkaniowe.
Nasi mieszkańcy mieszkają w pokojach 2-osobowych z łazienkami, z pełnym umeblowaniem i telewizorem. Dla bezpieczeństwa mieszkańców pokoje wyposażone w sygnalizację przyzywową i sygnalizację pożaru.
Mieszkańcy naszego Domu otrzymują fachową pomoc ze strony lekarza, psychologa, pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów i instruktorów terapii zajęciowej.
Nowoczesna i wygodna baza lokalowa sprzyja rozwijaniu różnych form terapii zajęciowej.
Posiadamy pracownie terapii zajęciowej stosownie do zainteresowań i predyspozycji mieszkańców:
- pracownia rękodzieła artystycznego,
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia stolarska i robót w drewnie,
- pracownia florystyczna.
Do dyspozycji mieszkańców jest kaplica, biblioteka z czytelnią, świetlicę, kawiarnia, salon fryzjerski.
W Domu działa zespół śpiewaczy i teatralny, uświetniający okolicznościowe imprezy.
Osoby ubiegające się o umieszczenie w naszym Domu, bądź ich opiekunowie powinni zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Umieszczenie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej gminy kierującej do domu pomocy społecznej i ustalającej odpłatność za pobyt oraz decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, przyznającej miejsce u nas.
Pobyt w Domu jest odpłatny, a jego wysokość ustalana jest na dany rok i publikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubelskiego. Koszt utrzymania mieszkańca w Naszym Domu od 1 lutego 2013r. wynosi 2 897,04 zł ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2013r. poz. 468.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w konstantynowie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly