Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Konarach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
Konary 21
32-040 Świątniki Górne
tel. tel. 12 270 40 02

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Konarach


Obecnie w naszej placówce przebywa 52-óch mężczyzn przewlekle psychicznie chorych.


Zapewniamy:

W zakresie potrzeb bytowych:

miejsce zamieszkania,
wyżywienie,
utrzymanie czystości,
odzież i obuwie.


W zakresie potrzeb opiekuńczych:

pielęgnacji,
pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
pomoc w podstawowych czynnościach życiowych.


W zakresie działań wspomagających:

podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców;
umożliwia udział w terapii zajęciowej;
umożliwia realizację potrzeb religijnych i kulturalnych;stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem;
gwarantuje bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
wspiera działania na rzecz środowiska lokalnego;
udziela pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny;
wspomaga działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości.


W zakresie potrzeb zdrowotnych:

zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską oraz rehabilitację leczniczą,
umożliwia korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych;
zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, leki, artykuły sanitarne.


Mieszkający mężczyźni posiadają także możliwość pracy terapeutycznej w znajdującym się na terenie Konwentu Warsztacie Terapii Zajęciowej czy też Zakładzie Aktywności Zawodowej.

 


 

 

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Konarach

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly