Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
Jadowniki Mokre 340
33-271 Jadowniki Mokre
tel. tel. 14 641 75 95, 14 641 25 95
Strona internetowa: http://www.ok.fine.pl/jadowniki/dom_pomocy_spolecznej.html

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wynikającą z MPD, autyzmu, epilepsji i innych schorzeń neurologicznych. Do Domu przyjmuje się na pobyt stały lub okresowy. Dom funkcjonuje i działa zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Do Domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie, złożonego we właściwym ośrodku pomocy społecznej oraz  rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej.

W Domu panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi emocjonalnemu i duchowemu podopiecznych. Pobyt tutaj wspomaga wyuczenie podstawowych czynności samoobsługowych, przygotowanie dzieci do szeroko rozumianego życia w społeczeństwie, także prowadzona jest  rehabilitacja lecznicza.

DPS zapewnia warunki do realizacji indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkańców:

 • wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież, obuwie oraz inne potrzeby mieszkańców,
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz do lekarzy specjalistów.

Ponadto oferuje:

 • rehabilitację medyczną
 • pomoc psychologiczną, logopedyczną
 • zajęcia terapeutyczne i edukacyjne.

Z dziećmi pracuje zespół opiekuńczo - terapeutyczny i medyczno-rehabilitacyjny:

 • lekarz ( pediatra, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej)
 • rehabilitant
 • pielęgniarki
 • opiekunki
 • terapeuta zajęciowy
 • logopeda
 • psycholog
 • duszpasterz
 • pracownik socjalny
 • pedagog specjalny.

Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń realizowanych wg wskazań lekarza, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, stanu zdrowia i rodzaju schorzenia, wykonywanych pod okiem rehabilitantów, odpowiednich specjalizacji. Mieszkańcy Domu są w stałym kontakcie z psychologiem i logopedą, którzy dokonują diagnoz, udzielają porad i prowadzą terapię specjalistyczną.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest:

 • rozwijanie zainteresowań kulturalnych,
 • nabywanie samodzielności w życiu codziennym
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania norm społecznych

Założenia terapeutyczne i edukacyjne realizowane są poprzez wprowadzenie zajęć doskonalących motorykę dużą i małą, udział w życiu społecznym w formie organizowanych tu spotkań integracyjnych.

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej złożonego w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego   przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, który to ośrodek wydaję decyzję kierującą do danego Domu.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS W Jadownikach Mokrych

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly