Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. warmińsko-mazurskie
Grazymy 1
11-036 Gietrzwałd
tel. tel./fax 89 513 14 61
Strona internetowa: http://www.dpsgrazymy.pl

Opis:

DPS w Grazymach przeznaczony jest dla 94 niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn. Przebywają tu osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim na pobyt stały. Dom może przyjąć osoby niepełnosprawne intelektualnie na czas określony po wcześniejszych uzgodnieniach.

Dom wyposażony jest w gabinety rehabilitacji. Wyposażone są dla potrzeb mieszkańców, znajdują się w nich: UGUL(ćwiczenia w odciążeniu), rower statyczny, rotor, atlas do ćwiczeń, piłki rehabilitacyjne itp. Gabinet fizykoterapii wyposażony jest w stoły do ćwiczeń manualnych, aparaty do zabiegów fizykalnych, lampy Solux, urządzenia do inhalacji, wanną do hydromasażu. Całodobowo czynne jest ambulatorium, gdzie dyżurują pielęgniarki.
Mieszkańcy Domu pod opieką lekarza rodzinnego na zasadach ogólnych, ponadto lekarz przyjeżdża raz w tygodniu do Domu.

Dom prowadzi różnorodne formy terapii zajęciowej w formie pracowni : plastycznej, politechnicznej, muzycznej, ceramicznej i teatralnej. Ponadto funkcjonuje terapia zajęciowa w formie geoterapii czyli prowadzenia ogrodu warzywnego i sadów owocowych oraz zooterapii - prowadzenie drobnej przydomowej hodowli żywego inwentarza: kozy, świnie, króliki, psy, koty. Prowadzona jest również hipoterapia. Dom dysponuje dwoma konikami polskimi.
Mieszkańcy dobrowolnie współuczestniczą w codziennych pracach domowych i gospodarczych Domu.

Dbamy o stałe kontakty naszych mieszkańców z rodzinami. Organizujemy corocznie "Dzień Rodziny" - spotkanie wszystkich Rodzin, Mieszkańców i Pracowników Domu w okresie wiosennym. Staramy się by jak najwięcej naszych podopiecznych wyjeżdżało na święta , wakacje, turnusy rehabilitacyjne i wypoczynek. Pomagamy w wyjazdach i powrotach do naszego Domu.

DPS utrzymuje kontakty z domami pomocy społecznej oraz z innymi placówkami społecznymi. Organizowane są wspólne imprezy integracyjne między innymi : majówki, święto pieczonego ziemniaka, powitanie wiosny - topienie Marzanny, bale karnawałowe, Walentynki , spotkania integracyjne. Szczególnie miły i ciepły kontakt Dom utrzymuje z podobnym ośrodkiem dla kobiet w Jezioranach.

Nasz Dom współpracuje ze Szkołami, Domami Kultury, organizacjami społecznymi Gminy Gietrzwałd na terenie której położony jest Dom. Ponadto bierzemy udział w życiu kulturalnym regionu występując w festiwalach teatralnych, wystawiając prace plastyczne wykonane przez naszych mieszkańców.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Grazymy

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly