Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. zachodniopomorskie
ul. Wiśniowa 12
74-222 Dolice
tel. tel. 91 564 00 23, 91 564 01 80
Strona internetowa: http://www.dpsdolice.org

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach


Dom znajduje się na terenie powiatu stargardzkiego. 
Dom jest koedukacyjny, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę 60 podopiecznym.
Obiekt położony jest w ekologicznie czystym terenie rolniczym, znaczne oddalenie od głównych arterii, las, cisza zapewniają pełny relaks i spokój.


Usługi w zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania w 1 i 2-osobowych pokojach mieszkalnych,
 • wyżywienie: 4 posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych,
 • utrzymanie czystości
 • odzież i obuwie.


Usługi opiekuńcze polegające na:

 • pomocy w podstawowych czynnościach samoobsługowych takich jak :  ubieranie, toaleta, karmienie, kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych,
 • pielęgnacji osób stale leżących wg zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • umożliwieniu podopiecznym dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej FAL-MED w Dolicach oraz lekarza psychiatrę, opieka specjalistyczna (konsultacje) realizowana jest w Przychodniach Specjalistycznych na terenie  Szczecina i Stargardu  na zlecenie lekarza (transport zapewnia Dom), badania specjalistyczne - podobnie,
 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych a w szczególności pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną, pisaniu i czytaniu listów, zakupach, nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem, w kontaktach z instytucjami (OPS , ZUS, Sąd itp.),
 • zapewnieniu mieszkańcom osprzętu ortopedycznego :  protezy kończyn i protezy szczękowe mieszkańcy uzyskują w ramach uprawnień bezpłatnie w Pracowni Protetycznej w Stargardzie i Wojewódzkiej Pracowni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Szczecinie na wniosek lekarza Domu, leki i artykuły sanitarne zabezpiecza Dom zgodnie z odrębnymi przepisami.


Usługi wspomagające:

 • organizowanie i umożliwienie udziału w rehabilitacji i terapii zajęciowej,
 • organizowanie i umożliwienie udziału w imprezach turystycznych i kulturalnych,
 • organizowanie uroczystości okazjonalnych i świąt,
 • umożliwienie bezpiecznego przechowywania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych zgodnie z opracowaną instrukcją depozytową,
 • umożliwienie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem,
 • możliwość korzystania z biblioteki oraz prasy codziennej,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę możliwości,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i poznania naszego Domu codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Dolice

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly