Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. zachodniopomorskie
Darskowo 7
78-520 Złocieniec
tel. tel. 94 367 16 56, fax 94 367 26 77

Opis:

 

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie rozpoczął działalność od września 1990 roku. Siedzibą domu jest osiemnastowieczny pałac należący niegdyś do rodu von Doeberlitz. Obecnie w domu zamieszkuje 67 osób przewlekle psychicznie chorych w wieku od 30 do 86 lat. Większość osób w wieku 60 lat. Mieszkańcami są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

 

Dom spełnia wszystkie wymogi unijne dotyczące standardów europejskich, co pozwoliło uzyskać bezterminowe zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Wojewodę Zachodniopolskiego w dniu 3 stycznia 2007 r. Mieszkańcy domu zamieszkują w pokojach z łazienkami lub aneksami toaletowymi.

 

Dom posiada:

- 1 pokój jednoosobowy,

- 11 pokoi dwuosobowych,

- 4 pokoje trzyosobowe,

- 8 pokoi czteroosobowych.

 

Wszystkie pokoje w Domu zostały wyposażone w meble i sprzęty codziennego użytku w odpowiedniej ilości do liczby mieszkańców zgodnie z rozporządzeniem o standaryzacji, dostosowane ściśle do osób zamieszkujących dany pokój (dotyczy sprawności fizycznej, wieku, upodobań mieszkańców).

 

Każdy pokój jest dopracowany pod względem estetycznym: ciepłe kolory ścian, kolorowe zasłony, firany efektywnie upięte, obrazy, kompozycje kwiatowe, serwety i inne przedmioty nadające domowy klimat pokoju. Mieszkańcy Domu korzystają z nowo utworzonych łazienek prysznicowych, toalet zaopatrzonych w oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich korzystają z windy, która pozwala na dowolne przemieszczanie się tych osób. Dom posiada gabinety rehabilitacyjne, w których mieszkańcy mają możliwość poprawy kondycji fizycznej oraz w zależności od schorzeń powrotu do sprawności ruchowej. Wielu mieszkańców DPS posiada uzdolnienia artystyczne, czego wyrazem są prace wykonywane w ramach terapii zajęciowej. Dom posiada także wokalny zespól artystyczny, który posiada bogaty repertuar artystyczny. Prowadzone są zajęcia ogólnousprawniające oraz trening leczniczy z wykorzystaniem sprzętu typu: ergonometry rowerowe, stepery, wioślarz, urządzenia abduktor-abductor, bieżnia, twister, hantle, piłki rehabilitacyjne, urządzenia wibracyjno – rotacyjne, lampa solux, lampa bistron, mata masująca, hydromasaże stóp z higieną stóp przy użyciu frezarki, oraz z zabiegów masażu przy użyciu masażera. Mieszkańcy Domu są uczestnikami wielu imprez sportowych, artystycznych zarówno w województwie Zachodniopomorskim, jak i w całej Polsce. Poszczególne techniki terapeutyczne zostały dostosowane do indywidualnych możliwości każdego mieszkańca z uwzględnieniem jego zainteresowań i predyspozycji. Mieszkańcy pracują w niżej wymienionych grupach terapeutycznych: zajęciach plastycznych, muzykoterapii, biblioterapii, ergoterapii, sztuce użytkowej i fizjoterapii.

W Domu Pomocy Społecznej w Darskowie zatrudniona jest wykwalifikowana kadra dająca pewność wysokiej jakości wykonywania usług.

 

OPIS JEDNOSTKI I JEJ ZADAŃ

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie jest jednostką realizującą zadania pomocy społecznej zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z 17.06.2008 roku (Dz. U. Nr 115 z 2008 r.) i Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 10.10 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).

Dom jest jednostką ponadgminną, stałego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom świadczy usługi:

1) bytowe :

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymanie czystości,

2) opiekuńcze:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3) wspomagające:

a) umożliwianie udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

c) umożliwianie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e) stymulowanie nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,

f) działania zmierzające do usamodzielniania mieszkańców w miarę ich możliwości, umożliwianiu podjęcia pracy , szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

g) zapewnianie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych

i) przedmiotów wartościowych,

h) pokrywanie w miarę możliwości mieszkańcom nie posiadającym własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,

i) przestrzeganie praw mieszkańców poprzez zapewnianie dostępu do informacji o tych prawach oraz sprawne załatwianie ich skarg i wniosków.

 

Jednostką nadrzędną domu jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom., zgodnie ze strategią województwa i powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Darskowo

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly