Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. zachodniopomorskie
Cetuń 6
76-006 Nacław
tel. tel. 94 318 82 00

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu istnieje od 15 kwietnia 1983r. i mieści się w pałacu zbudowanym w stylu neogotyckim na przełomie XIX i XX wieku.Jest to obiekt wolno stojący posadowiony na terenie zabytkowego parku. Decyzją z dnia 08 czerwca 1978r.dokonano wpisu do rejestru zabytków. Od strony południowej obiekt wraz z parkiem przylega do głównej ulicy miejscowości Cetuń, a od strony północnej do jeziora Cetuń Wielkie.Obiekt jest położony w okolicy zalesionej i oddalony jest o 8 km od miasta Polanowa stanowiącego siedzibę gminy oraz o 35 km od miasta powiatowego Koszalina , gdzie jest siedziba Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . Budynek jest obiektem trójkondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Pokoje w niezmienionym układzie pałacowym są 3 i 4 osobowe. Wnętrze pałacu zachowało większość oryginalnych ozdób z okresu świetności tej budowli.

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu świadczy następujące usługi:

 • bytowe
 • wspomagające
 • opiekuńcze

W zakresie usług bytowych Dom zapewnia

 • miejsce zamieszkania w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych i czteroosobowych dla osób leżących.

 • wyżywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie oraz diety wg wskazań lekarza.

 • utrzymanie czystości,

 • brakującą odzież i obuwie.

Do realizacji tych świadczeń Dom posiada:

 • pokoje dziennego pobytu,

 • jadalnię,

 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,

 • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

 • kuchenki pomocnicze,

 • pomieszczenie do prania i suszenia,

 • palarnie dla osób palących,

 • pokój gościnny,

 • miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu.[/tab]

W zakresie usług opiekuńczych Dom zapewnia:

 • opiekę lekarską: podstawową i specjalistyczną.

 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

 • pielęgnacji,

 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.[/tab]

W zakresie usług wspomagających Dom zapewnia:

 • udział w terapii zajęciowej,

 • prowadzenie rehabilitacji w tym również dla osób leżących,

 • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

 

Do Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu przyjmowane są osoby na podstawie   decyzji   o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Starostę Powiatu Koszalińskiego. Decyzja kierującą i decyzję o odpłatności za pobyt w DPS  wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej.

Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej  wymagane są następujące dokumenty, gromadzeniem których zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby:

 • pisemny wniosek o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy   społecznej  przez osobę ubiegającą  się  o  przyjęcie  lub  jej   opiekuna   prawnego'

 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,

 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności (niepełnosprawności) osoby ubiegającej się o przyjęcie,

 • opinia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego, decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego  wysokość renty lub emerytury,

 • zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,

 • zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie  do  naszego    Domu,

 • dowód    osobisty  .

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu jest odpłatny i wynosi od 1.03.20012 roku 2824,08 zł.

Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności:

 • mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, lub inne osoby – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,

 • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej.

 • Istnieje możliwość umieszczenia osób wymagających całodobowej opieki na zasadach tzw. „komercji” w miarę posiadanych miejsc.

Do Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu przyjmowane są osoby na podstawie   decyzji   o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Starostę Powiatu Koszalińskiego. Decyzja kierującą i decyzję o odpłatności za pobyt w DPS  wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej.

Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej  wymagane są następujące dokumenty, gromadzeniem których zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby:

 • pisemny wniosek o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy   społecznej  przez osobę ubiegającą  się  o  przyjęcie  lub  jej   opiekuna   prawnego'

 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,

 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności (niepełnosprawności) osoby ubiegającej się o przyjęcie,

 • opinia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego, decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego  wysokość renty lub emerytury,

 • zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,

 • zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie  do  naszego    Domu,

 • dowód    osobisty  .

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu jest odpłatny i wynosi od 1.03.20012 roku 2824,08 zł.

Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności:

 • mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, lub inne osoby – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,

 • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej.Istnieje możliwość umieszczenia osób wymagających całodobowej opieki na zasadach tzw. „komercji” w miarę posiadanych miejsc.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Cetuniu

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly