Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Brańczyku

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. mazowieckie
ul. Jana Pawła II 65
07-221 Brańczyk
tel. tel. 029 679 42 20
Strona internetowa: http://www.dpsbranszczyk.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Brańczyku


Dom Pomocy świadczy całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, osobom w podeszłym wieku, lub przewlekle chorym polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących:

- pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- opiekę higieniczną,
- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- kontakty z otoczeniem.

W 1970 roku powstał  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

W latach 90-tych obiekt został gruntownie zmodernizowany i spełnia wysokie ustawowe standardy. Od 1999 roku jest jednostką organizacyjną powiatu wyszkowskiego.

Dom jest przeznaczony dla 194 osób, kobiet oraz mężczyzn przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiony jest barier architektonicznych. Swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń odbywa się poprzez antypoślizgowe ciągi komunikacyjne z poręczami, windę i 3 pochylnie (w tym jedną trójpoziomową).

Placówka wyposażona jest w instalację przyzywowo-alarmową, system przeciwpożarowy oraz stałe łącze internetowe.

Dom dysponuje dwoma nowymi samochodami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych typu „BUS”, które umożliwiają zwiedzanie bliższych i dalszych okolic, a także dojazdy na wizyty lekarskie i kontakty z rodziną.


Warunki lokalowe:

Do dyspozycji mieszkańców są:
- pokoje dziennego pobytu;
- sala rehabilitacji;
- sale zajęć terapeutycznych;
- czytelnia;
- kaplica;
- świetlica;
- kawiarnia;
- jadalnia;
- salon fryzjerski.

Pokoje mieszkalne:
- 1-osobowe;
- 2-osobowe;
- 3-osobowe.


Usługi bytowe:

- zakwaterowanie;
- wyżywienie z uwzględnieniem zalecanych diet;
- sprzątanie pomieszczeń.


Usługi opiekuńcze:

- kąpiel;
- toaleta codzienna;
- karmienie;
- pomoc przy zaspokajaniu czynności fizjologicznych;
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
- ubieranie;
- zmiana ułożenia podopiecznego na wózku inwalidzkim lub pozycji ciała osób leżących;
- przenoszenie na wózki;
- czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców.


Usługi wspomagające:

- rehabilitacja ruchowa;
- zajęcia terapeutyczne;
- usamodzielnianie w zakresie samoobsługi;
- rozwój zainteresowań;
- wycieczki turystyczno- krajoznawcze i religijne;
- zajęcia kulturalno-rozrywkowe i sportowe;
- udział w imprezach integracyjnych.

Każdy Mieszkaniec może korzystać z  usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz zleconych przez lekarza. U osób leżących przeprowadzana jest rehabilitacja w formie gimnastyki przyłóżkowej.Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Brańszczyk

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly