Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. mazowieckie
Bramki 18
05-870 Błonie
tel. tel./fax 022 725 60 66
Strona internetowa: http://www.dpsbramki.org

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Bramkach


Placówka posiada zezwolenie na działalność na czas nieokreślony. DPS Jest zarejestrowany w rejestrze Domów Pomocy Społecznej woj. mazowieckiego poz. nr. 22

Dom w Bramkach utworzono z przeznaczeniem dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Koszt utrzymania mieszkańca w 2013 r : 3.036,00 zł miesięcznie.


W zakresie potrzeb bytowych zapewniamy:

obiekt bez barier architektonicznych wyposażony w system przyzywająco - alarmowy i alarmowo - przeciwpożarowy.

pokoje jedno, dwu, trzy, cztero-osobowe w budynku głównym, Domu Rodzinnym oraz w Hostelu - miejsca w pokojach dwu-osobowych z łazienkami.

możliwość korzystania z łazienek i toalet  dostosowanych do osób niepełnosprawnych,

całodobowy dostęp do kaplicy,

gabinet doraźnej pomocy medycznej,

możliwość korzystania z kawiarni , pracowni rehabilitacyjnych i terapeutycznych,

możliwość korzystania z kuchenek pomocniczych, pomieszczeń pomocniczych do prania oraz suszenia ,

smaczne domowe posiłki z możliwością wyboru zestawu oraz posiłki z uwzględnieniem zaleceń dietetyka.

Dom nasz jest jedną z nielicznych placówek, która oferuje różne formy mieszkalnictwa, dostosowane do każdego stopnia możliwości psychofizycznych mieszkańców, służące pełnej rehabilitacji społecznej.


Osoby wymagające pomocy i opieki w każdej sferze funkcjonowania znajdują miejsce w budynku głównym, zapewniającym całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, opiekuńczego i terapeutycznego.

Osoby sprawniejsze fizycznie i psychicznie, wymagające pomocy tylko w określonych sferach funkcjonowania, mają możliwość zamieszkania w Hostelu - nowoczesnej formie mieszkalnictwa opartej na budowaniu prawidłowych wzajemnych relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, pod dyskretnym nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Dla osób niepełnosprawnych , trafiających do naszej placówki , a umiejących już radzić sobie z podstawowymi zadaniami dnia codziennego , proponujemy Dom Rodzinny w Górnej Wsi. W Domu tym osoby niepełnosprawne mają możliwość funkcjonowania w warunkach nie odbiegających od panujących w rodzinach, ucząc się jednocześnie samodzielności i podejmowania decyzji związanych z ich życiem.

Na co dzień mieszkańcy, przy niewielkiej pomocy personelu, prowadzą gospodarstwo domowe, , pielęgnują ogród, opiekują się zwierzętami domowymi.

W Hostelu i Domu Rodzinnym dysponujemy dwu- osobowymi pokojami z łazienkami o wysokim standardzie oraz kuchnią wyposażoną w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego. Doborem współmieszkańców w pokojach zajmuje się zespół opiekuńczo terapeutyczny i psycholog.


W zakresie potrzeb wspomagających i opiekuńczych oferujemy:

opiekę psychologa,

możliwość kontaktu z księdzem, Msze Św. w  niedziele i święta kościelne w kaplicy na terenie Domu,

zajęcia terapeutyczne

możliwość całodobowych odwiedzin mieszkańca przez ich bliskich i rodziny.

dodatkowe zajęcia terapeutyczne : zajęcia katechetyczne,  zajęcia sportowe i aerobiku, umuzykalniające, próby zespołu artystycznego, biblioterapię

opiekę rehabilitanta usprawniającego  w pomieszczeniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny,

organizację uroczystości okazjonalnych, świąt, udział w imprezach  turystycznych i kulturalnych,

udział w wielu imprezach wyjazdowych: przeglądach twórczości, pielgrzymkach, olimpiadach sportowych, biwakach, wycieczkach, turnusach, wyjazdach na wystawy, do kina itp.,

Każdy mieszkaniec naszej placówki rehabilitowany jest według opracowanego przez zespół opiekuńczo - terapeutczny Indywidualnego Planu Wspierania.

Pracownicy naszego Domu starają się zapewnić mieszkańcom przyjazną atmosferę i stworzyć warunki życia możliwie najbardziej zbliżone do rodzinnych.


 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Bramki

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly