Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. wielkopolskie
Baszków 112
63-760 Baszków
tel. /fax 62 721 12 06
Strona internetowa: http://dpsbaszkow.com

Opis:

O NAS:

Zapewniamy swoim mieszkańcom całodobową opiekę opiekuńczo-pielęgnacyjną. Mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, lekarza psychiatry oraz lekarza POZ. W Domu Pomocy Społecznej pracują rehabilitanci. W ośrodku prowadzona jest regularna terapia zajęciowa i rehabilitacja. Działają kawiarenki dla mieszkańców domu.

PAŁAC ( pałac Czartoryskich) - oddział dla osób psychicznie chorych,

 

WERSAL (pawilon mieszkalny) - oddział dla osób przewlekle somatycznie chorych  w którym oprócz pokoji mieszkalnych znajdują się pomieszczenia  pomocnicze: dyżurki, gabinety zabiegowe, sala terapeutyczna sala gimnastyczna, kawiarenka, kuchnia, gabinet fryzjerski.

 


Zapewniamy swoim mieszkańcom całodobową opiekę opiekuńczo-pielęgnacyjną. Mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, lekarza psychiatry oraz lekarza POZ. W Domu Pomocy Społecznej pracują rehabilitanci. W ośrodku prowadzona jest regularna terapia zajęciowa i rehabilitacja. Działają kawiarenki dla mieszkańców domu.


Zapewniamy swoim mieszkańcom całodobową opiekę opiekuńczo-pielęgnacyjną. Mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, lekarza psychiatry oraz lekarza POZ. W Domu Pomocy Społecznej pracują rehabilitanci. W ośrodku prowadzona jest regularna terapia zajęciowa i rehabilitacja. Działają kawiarenki dla mieszkańców domu.Zapewniamy swoim mieszkańcom całodobową opiekę opiekuńczo-pielęgnacyjną. Mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, lekarza psychiatry oraz lekarza POZ. W Domu Pomocy Społecznej pracują rehabilitanci. W ośrodku prowadzona jest regularna terapia zajęciowa i rehabilitacja. Działają kawiarenki dla mieszkańców domu.ewniamy swoim mieszkańcom całodobową opiekę opiekuńczo-pielęgnacyjną. Mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, lekarza psychiatry oraz lekarza POZ. W Domu Pomocy Społecznej pracują rehabilitanci. W ośrodku prowadzona jest regularna terapia zajęciowa i rehabilitacja. Działają kawiarenki dla mieszkańców domu.

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu poprzez: uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańca; zabezpieczenie mieszkańcom wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa; opracowanie indywidualnego planu wspierania dla mieszkańca Domu oraz jego realizacja przez “pracownika pierwszego kontaktu”, w ramach zespołów terapeutyczno- opiekuńczych.

 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie świadczy usługi:

 

 • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości

 

 • opiekuńcze polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych

 

 • wspomagające polegające na: umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, rehabilitacji i innych formach terapii prowadzonych w Domu, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem społecznym, działaniu zmierzającym, do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę możliwości, pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców

 

 • w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające Mieszkańcom : pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.

 

 

 

Zapewniamy swoim mieszkańcom całodobową opiekę opiekuńczo-pielęgnacyjną. Mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, lekarza psychiatry oraz lekarza POZ. W Domu Pomocy Społecznej pracują rehabilitanci. W ośrodku prowadzona jest regularna terapia zajęciowa i rehabilitacja. Działają kawiarenki dla mieszkańców domu.

Galeria

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly