Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. warmińsko-mazurskie
ul. Kraszewskiego 17
11-010 Barczewo
tel. tel. 89 514 85 74, fax 89 814 84 21
Strona internetowa: http://dpsbarczewo.pl/

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Barczewie położony jest w spokojnym i pięknym miejscu, otoczony ogrodem oraz małym parkiem ze starym drzewostanem. Leży 15 km od Olsztyna i z łatwością można do niego dojechać publicznymi środkami transportu. Nasz Dom został otwarty w 1958 roku jako placówka wspomagająca seniorów, osoby przewlekle chore, osoby niepełnosprawne oraz z chorobami wieku podeszłego i temu celowi służy do dnia dzisiejszego. Prowadzony jest przez Powiat olsztyński.

 

INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY WOLNE MIEJSCA DLA PENSJONARIUSZY

 

OPIEKA I TERAPIA
Głównym zadaniem Domu Pomocy Społecznej jest:

 • Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, w tym również pielęgniarskiej;
 • Opieka lekarza pierwszego kontaktu;
 • Wykonywanie toalety osobistej;
 • Zabezpieczenie optymalnego odżywiania uwzględniającego potrzeby podopiecznych;
 • Prowadzenie postępowania usprawniającego oraz terapię zajęciową;
 • Korzystanie z opieki duszpasterskiej (codzienna msza w kaplicy Domu);
 • Pranie bielizny i odzieży;
 • Usługi fryzjerskie;
 • Spotkania towarzyskie, okolicznościowe i kulturalne;
 • Zapewnienie kontaktu z przyrodą - ogród z dużym terenem spacerowym;
 • Kontakt telefoniczny z rodziną;
 • TV.

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, dysponuje instalacją przyzywową w pokojach. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich psychicznej i fizycznej sprawności.


WYŻYWIENIE
Mieszkańcy Domu spożywają posiłki w jadalni lub swoich pokojach.
Podajemy 3 posiłki dziennie + II śniadanie. Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu ze świeżych produktów i odznaczają się dużą zawartością witamin i urozmaiceniem. Przygotowywane są również posiłki dla diabetyków, diety lekkostrawne, wątrobowe itp.

ZAKWATEROWANIE
Dysponujemy pokojami 2 i 3-osobowymi. Mieszkańcy mają możliwość korzystania ze świetlicy i biblioteki.

OPŁATA ZA POBYT
Informujemy, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W 2013 roku miesięczny koszt utrzymania wynosi 2.657 zł.

POBYT
W jaki sposób ubiegać się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie?
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania jej do domu pomocy społecznej. Gmina obowiązana jest, zgodnie z przepisami Ustawy, do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ( w 2013 r. – 2.657 zł ). Opłatę za pobyt w Domu wnoszą: Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, Małżonek, zstępni przed wstępnymi, Gmina - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wyżej

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Barczewo

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly