Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej św. Wincentego w Chorzowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Powstańców 45
41-500 Chorzów
tel. +48 792 240 915, 32 241 34 37, fax 32 249 32 31
Strona internetowa: http://www.dps-chorzow.katowice.opoka.org.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej jest placówką zapewniającą kompleksowe wsparcie osobom, którym nie można udzielić pomocy w środowisku. Osobom mieszkającym w Domu Pomocy Społecznej zapewnia się między innymi:

 • ochronę godności osobistej,
 • poczucie intymności,
 • bezpieczeństwo,
 • swobodne kontakty ze środowiskiem,
 • podstawowe usługi w zakresie bytowym,
 • usługi opiekuńcze,
 • usługi wspomagające,
 • usługi zdrowotne.

W pierwszych miesiącach pobytu mieszkaniec jest pod szczególną opieką pracowników. Wsparcie adaptacyjne ma na celu przystosowanie się do nowych warunków i otoczenia. Mieszkaniec może sobie wybrać osobę pierwszego kontaktu, z którą omawia plan opieki.

Współpraca z rodziną i środowiskiem realizowana jest poprzez:

 • utrzymywanie korespondencji z rodziną,
 • przyjmowanie przez mieszkańców odwiedzin,
 • organizowanie uroczystości z udziałem rodzin,
 • zapewnienie mieszkankom możliwości składania wizyt w domu,
 • współpraca z Kościołem,
 • organizowanie mieszkankom kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
 • współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi,
 • organizowanie świąt i uroczystości.

Dom zapewnia terapię indywidualną i grupową.

Działalność opiekuńczo-rehabilitacyjno-terapeutyczna opiera się na indywidualnym programie, zwanym indywidualnym planem wspierania mieszkanki opracowanym dla potrzeb konkretnej osoby. Indywidualne plany wspierania opracowuje działający w Domu Zespół opiekuńczo-rehabilitacyjno-terapeutyczny, składający się w szczególności z pracowników Domu. W skład Zespołu mogą wchodzić również wolontariusze Domu. Działania wynikające z realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkanek koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Pracownikiem pierwszego kontaktu zostaje wybrana osoba wskazana przez mieszkańca. Dla mieszkanek, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie same wybrać pracownika pierwszego kontaktu zostaje on im przydzielony przez Zespół.

W skład Zespołu opiekuńczo-rehabilitacyjno-terapeutycznego wchodzą:

 • Lekarz,
 • Psycholog,
 • Pielęgniarki,
 • Pracownik Socjalny,
 • Fizykoterapeutka,
 • Masażystki,
 • Kapelan,
 • Instruktorzy Terapii,
 • Pracownik kulturalno-oświatowy,
 • Opiekunki,
 • Pokojowe.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS św. Wincentego w Chorzowie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly