Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
Wola Gułowska 52
21-481 Wola Gułowska
tel. tel./fax 25 755 02 50
Strona internetowa: http://dpsjozef.domypomocy.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej jest domem niepublicznym, wpisanym do Rejestru Wojewody na podstawie Decyzji S.III.9013/10/01 z dnia 28.05.2001r., powstałym z inicjatywy i prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej Pani z Karmelu od dnia 29.11.1999r.

Dom posiada 35 miejsc dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn). Odpłatność za pobyt w domu wynosi 2220 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom

- miejsce zamieszkania i wyżywienie,

- pomoc opiekuńczą, pielęgniarską i lekarską ( wizyty lekarskie raz w tygodniu),

- korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń socjalnych,

- rehabilitację i terapię zajęciową,

- dostęp do kultury i rekreacji ? wycieczki, spotkania integracyjne itp.,

- zaspokojenie potrzeb religijnych ? stałą posługę duszpasterską.

Pensjonariusze mieszkają w jedno, dwu i trzyosobowych pokojach, (na jedną osobę przypada nie mniej niż 6m2 powierzchni mieszkalnej), wyposażonych w instalację przyzywową, kabinę natryskową i umywalki. Komunikację pionową ułatwia mieszkańcom zainstalowana winda osobowa.

Dom zlokalizowany w Woli Gułowskiej położony jest tuż obok, znanego na terenie Podlasia, Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września oraz miejsca pamięci narodowej związanego z walkami Kleeberczyków. Z tego powodu Wola Gułowska jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla pielgrzymek i wycieczek, W najbliższym otoczeniu znajdują się pola i łąki. Teren wokół budynku jest dość duży, pełen zieleni z drogą dojazdową. Ta zielona przestrzeń poprawia komfort życia Mieszkanek Domu.

Dom, chociaż jest placówką niepubliczną, nie jest Domem prywatnym ani komercyjnym. Nie jest nastawiony na zysk, a opłata za pobyt w Domu w całości przeznaczana jest na cele statutowe Domu tj. na wszystko, co wiąże się z utrzymanie mieszkanek. Nadrzędną zasadą, jaką kierują się pracownicy Domu, jest uznanie godności człowieka, wnikającej z faktu, że jest on OSOBĄ, a nie z tego, co ma, lub kim jest. Ta zasada pozwala i pomaga traktować mieszkanki z należnym szacunkiem, bez względu na ich stan fizyczny czy psychiczny.

Domowi patronuje od momentu założenia św. Józef ? "Patron Doskonały". Jemu polecane są zawsze wszystkie sprawy i problemy Domu oraz osobiste Mieszkanek i Pracowników. Patron Domu czczony jest w każdą środę Mszą św. oraz przeżywaną uroczyście co roku Nowenną i Uroczystością św. Józefa przypadającą 19 marca.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS św. Józefa

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly