Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Rudzie Śl.

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Piłsudskiego 43
41-707 Ruda Śl.
tel. /fax 32 242 82 88
Strona internetowa: http://www.dpsrudaslaska.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej  w Rudzie Śląskiej jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 48 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób i w stopniu umożliwiających godne życie.

Dom Pomocy Społecznej  świadczy usługi:
I. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
1. miejsce zamieszkania- pokoje 2,3,4 osobowe o metrażu zgodnym ze standardem ( 6m2  w pokojach wieloosobowych na mieszkańca)
2. wyposażenie pokoi zgodne ze standardem
3. pomieszczenia dodatkowe: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, pokój gościnny, kaplica, pralnia, suszarnia, kuchnia
4. ogród i plac zabaw
5. otoczenie i budynek mieszkalny pozbawione barier architektonicznych
6. estetyczny wystrój pomieszczeń
7. wyżywienie – 4 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego i posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza
8. dostęp do podstawowych produktów żywnościowych całą dobę
9. odzież, obuwie, pościel, ręczniki oraz środki higieny osobistej
II. Opiekuńcze:
1. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
2. pielęgnacja
3. udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
4. pomoc w załatwianiu spraw osobistych
III. Wspomagające:
1. udział w terapii zajęciowej
2. podnoszenie sprawności i aktywizacje mieszkańców
3. zaspokojenie potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca
4. zaspokojene potrzeb kulturalnych , obchodzenie świąt i uroczystości oraz organizowanie imprez okolicznościowych
5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną
6. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
7. finansowanie mieszkańcom, nie posiadającym własnych dochodów, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku
8. przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach
9. możliwość wnoszenia skarg i wniosków oraz kontakt z Dyrektorem Domu
10. pobieranie nauki
11. uczenie i wychowywanie poprzez doświadczenie życiowe
12. możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz z biblioteki mówionej

Dom Pomocy Społecznej  w Rudzie Śląskiej funkcjonuje w oparciu o indywidualne plan wsparcia mieszkańców opracowywane przez specjalistów i pracowników pierwszego kontaktu oraz, jeśli to możliwe, mieszkańców.    Przygotowywanie indywidualnych planów wsparcia poprzedzone jest diagnozą i wnikliwa obserwacją. Koordynatorem działań związanych z realizacją indywidualnych planów wsparcia jest pracownik pierwszego kontaktu wskazany, jeśli to możliwe, przez mieszkańca.
Dom oferuje bogatą i urozmaiconą gamę w ramach terapii zajęciowej. Terapia objęci są wszyscy mieszkańcy, zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach. W Domu Działa teatr oraz zespół tańca historycznego, którego uczestnikami są mieszkańcy i terapeuci.

Dom aktywizuje mieszkańców poprzez oferowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, integracyjnych, organizacją świąt, wycieczek oraz uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych.            

Dom zapewnia mieszkańcom pobieranie nauki w zespole Szkół Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.
Dom zapewnia mieszkańcom stały kontakt z pracownikiem socjalnym będącym przedstawicielem mieszkańca w takich placówkach jak MOPS oraz innych urzędach. Pracownik socjalny na bieżąco informuje o przysługujących zasiłkach i dotacjach, stanowi pomoc wypełnianiu wniosków oraz w utrzymaniu w kontakcie z rodziną.
Mieszkańcy Domu są objęci opieką medyczną lekarza pierwszego kontaktu w Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Siekiela  13, lekarz przyjmuje na terenie Domu. W razie zaistnienia potrzeby mieszkańcom zapewnia się kontakt z lekarzami specjalistami. W Domu zatrudnieni są również psychiatra i psycholog.
W Domu prowadzona jest rehabilitacja lecznicza. Ma ona charakter indywidualny na zlecenie lekarza.
Codzienne życie mieszkańców reguluje plan dnia, w ramach którego odbywają się wszystkie czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze, terapeutyczne i edukacyjne.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Sióstr Miłosierdzia Ruda Śl.

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly