Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Cisowa 6
41-800 Zabrze
tel. /fax 32 271 38 17

Opis:

Dom Pomocy Społecznej powstał w styczniu 1996 roku. Został powołany do istnienia dekretem erekcyjnym z dnia 22 stycznia 1996 roku przez Prowincjała Zakonu Kamilianów o. Ernesta Szlegera.

Wcześniej dnia 19 stycznia 1996 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa formalnie reprezentowanym przez Wojewodę Katowickiego Eugeniusza Ciszaka i Prowincjała Zakonu Kamilianów o prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Cisowej 6 przez Zakon Kamilianów jako zadania państwowego zleconego jednostce niepaństwowej.

Informacje o domu

Dom Pomocy Społecznej w Zabrzu przy ul Cisowej 6 jest własnością Zakonu Kamilianów Polskiej Prowincji, z siedzibą w Tarnowskich Górach, wypełniający misję Zakonu - służenia chorym i cierpiącym. W domu pomocy ta misją realizowana względem ludzi somatycznie chorych. 

Dom przeznaczony jest dla 74 osób, przewlekle somatycznie chorych obojga płci.

Domem kieruje dyrektor, który zatrudnia i zwalnia pracowników i jest ich bezpośrednim przełożony. O. Dyrektor powołuje komórkę pomocniczą w zarządzaniu domem nazwaną Kolegium Dyrekcyjnym, w skład którego wchodzą: o. Dyrektor domu, główna księgowa, administrator ds. technicznych, przełożone działów opiekuńczo-terapeutycznego i medyczno-rehabilitacyjnego, kierownik kuchni.

Jako zakład pracy dom podlega nadzorowi władz Zakonu.

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly