Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej im. św. O.R. Kalinowskiego

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Pułaskiego 5
34-100 Wadowice
tel. tel. 33 873 10 11, 33 873 13 00
Strona internetowa: http://dpswadowiceparkowa.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach położony jest w pobliżu parku miejskiego, niecały kilometr od centrum miasta. Droga dojazdowa do DPS jest dobra, asfaltowa, prowadząca pod sam budynek. Budynek usytuowany jest na działce o powierzchni 1,35 ha, i jest to typowy blok mieszkalny, trzypiętrowy, podpiwniczony.

DPS graniczy z Parkiem Miejskim, gdzie mieszkańcy spacerują i wypoczywają. Również wokół budynku jest dużo zieleni, nie dociera tu hałas miejski. Teren wokół budynku umożliwia przebywanie na powietrzu i chroni prywatność mieszkańców. Zieleń i kwiaty zapewniają nie tylko estetykę ale także uprzyjemniają odpoczynek.

Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach został oddany do użytkowania 31 sierpnia 1960 r., a pierwsza wzmianka o projekcie i konieczności budowy domu w Wadowicach ukazała się w piśmie nr PS.I - 15/29/56 Wydziału Rent i Pomocy Społecznej Prezydium WRN w Krakowie z dnia 29 listopada 1956 r., skierowanym do Prezydium MRN w Wadowicach.

Zgodnie z założeniem projektowym Dom (wówczas Dom Rencistów) wybudowany został na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, opracowanej dla innego przeznaczenia domu i adaptowanej dla potrzeb Domu w Wadowicach. W nowo otwartym domu znalazło opiekę 100 mieszkańców, a pierwsi z nich zaczęli przybywać od dnia 24 listopada 1960 r.

Od początku 1991 roku Dom Pomocy Społecznej rozpoczął nową kartę w swej bogatej historii. Na podstawie Zarządzenia nr 6/90 Dyrektora WZPS w Bielsku Białej z dnia 20.12.1990 r. został wyłączony spod ZOZ w Wadowicach i przeszedł pod WZPS w Bielsku Białej. Nazwany wówczas został Państwowym Domem Rencistów, a od listopada 1991 r. nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach.


Organizacja funkcjonowania DPS

W DPS obecnie funkcjonuje tylko forma pobytu stałego, zapewniająca opiekę osobom starszym. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o pobyt w domu, natomiast decyzję o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Wadowickiego.


Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym (nie później niż do dnia 31 marca każdego roku).


Na dzień dzisiejszy miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2743 zł. (koszt ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 25 stycznia 2013r. pod poz. 1014). Skierowania do DPS wydawane są na czas nieokreślony a pobyt w DPS jest na zasadzie dobrowolności Dom jest otwarty, mieszkańcy mogą wychodzić i przychodzić o każdej porze dnia i nocy, z koniecznością zgłoszenia faktu opuszczenia domu na czas powyżej jednego dnia (nocleg poza DPS ). Społeczność Domu stanowią osoby starsze obojga płci. Średnia wieku powyżej 77 lat.

Wchwili obecnej posiadamy wolne miejsca w DPS.
Cel działalności DPS w Wadowicach.

Dom jest przeznaczony dla osób starszych. Celem działalności DPS jest zaspokojenie potrzeb opiekuńczych, bytowych, społecznych, zdrowotnych i religijnych jego mieszkańców, w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie. Zagadnienie psychiki wieku starczego jest tak samo ważne jak zagadnienie zdrowia fizycznego. Psychika wieku starczego ma swoje specyficzne cechy. Zależy ona w dużym stopniu od warunków i środowiska w jakim człowiek się znajduje. Wśród wielu czynników, które zmieniają psychikę człowieka starszego należy wymienić: wyłączenie z pracy zawodowej, utratę autorytetu, poczucie bezczynności, poczucie bezużyteczności, poczucie izolacji, często brak rodziny, troska o byt i lęk przed bezradnością. Ideałem jest doprowadzenie do sytuacji, gdy wytworzy się więź emocjonalna łącząca wszystkich mieszkańców Domu. Wszyscy winni identyfikować się z Domem.


 


 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS im. św. O.R. Kalinowskiego

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly