Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podlaskie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 222
18-400 Łomża
tel. 86 215 69 42 fax 86 215 69 70
Strona internetowa: http://www.lomza-dps.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej
na zlecenie Starosty Łomżyńskiego prowadzi
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży

Dom spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Od grudnia 2006r. posiadamy zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu wydane na czas nieokreślony- dla 30 osób w podeszłym wieku.


Dom Pomocy Społecznej  świadczy mieszkańcom na poziomie obowiązujących standardów: usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające:

v Miejsce zamieszkania ( pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).
v Wyżywienie ( zgodnie z normami żywieniowymi dla osób starszych)
v Odzież i obuwie( na miarę potrzeb każdego mieszkańca Domu)
v Udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
v Codzienna pielęgnacja
v Pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszka
v Możliwość udziału mieszkańców w terapii zajęciowej, prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora
v Podnoszenie sprawności i aktywizowanie pensjonariuszy poprzez spotkania integracyjne z harcerzami, uczniami szkół podstawowych  i ponadpodstawowych oraz seniorami z Klubu Seniora w Łomży,
v Zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych na terenie Domu
v Organizowanie wycieczek krajoznawczych i spotkań integracyjnych przy ogniskuUmożliwiamy mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego


Dom świadczy mieszkańcom także następujące usługi niestandardowe :
v Zabiegi rehabilitacji medycznej, realizowane w istniejącym w budynku Domu Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej, prowadzonym przez PKPS ZO w Łomży
v PKPS ZO w Łomży zatrudnia lekarza internistę i lekarza rehabilitacji medycznej i mieszkańcy Domu korzystają także z ich usług
v PKPS ZO  w Łomży posiada Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pensjonat Ptaki” w Balikach i mieszkańcy Domu corocznie wyjeżdżają do tego Ośrodka na turnusy rehabilitacyjne oraz pobyty wypoczynkowo- rekreacyjne
v PKPS ZO w Łomży posiada 3 samochody:
- 28 osobowy autobus,
-   9 osobowy mikrobus 
-      osobowo-dostawczy Citroen Berlingo.
Z samochodów tych korzystają nieodpłatnie mieszkańcy Domu np. dowóz na wizytę do lekarza specjalisty, wycieczki i inne wyjazdy.

Usługi opiekuńcze realizowane są przez wykwalifikowany personel Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego powołanego przez Dyrektora Domu.
W skład zespołu wchodzą:
- Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego
- Lekarz internista
- Lekarz psychiatra
- Pracownik socjalny
- Terapeuta zajęciowy
- Rehabilitant
- Pielęgniarki
- Opiekunki
- Pokojowe

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Łomży

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly