Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. mazowieckie
ul. Szpitalna 1
05-530 Góra Kalwaria
tel. tel. 22 727 35 04, 22 727 31 47, 22 727 31 25
Strona internetowa: http://dps.gorakalwaria.net/

Opis:


Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii im. Waleriana Łukasińskiego


Placówka z przeznaczeniem  dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Piaseczyńskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz Wojewoda Mazowiecki w zakresie wymaganych standardów określonych odrębnymi przepisami.
Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii znajduje się w centrum miasta. Na powierzchni ponad 8 hektarów znajdują się 24 budynki. Pawilony mieszkalne zostały umiejscowione w 6 budynkach.
Teren Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii stanowi zespół zabytkowych budynków otoczonych parkanem.

 


Baza terapeutyczno - opiekuńcza:

zespół pomieszczeń medyczno – diagnostycznych:

gabinety lekarskie;

gabinety zabiegowo - pielęgniarskie na każdej sekcji;

gabinet stomatologiczny;

zespół pomieszczeń terapii zajęciowej;

zespół pomieszczeń rehabilitacyjno – fizykoterapeutycznych.

W Domu prowadzona jest aktywizacja Mieszkańców poprzez różnorodne formy zajęć w ramach terapii zajęciowej.

W ramach terapii prowadzone są treningi umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które obejmują treningi umiejętności praktycznych, trening podstawowych umiejętności społecznych, trening budżetowy, trening higieniczny i wyglądu zewnętrznego oraz trening rozwiązywania sytuacji trudnych. Działania terapeutyczne wspierane są przez wykwalifikowanych psychologów zatrudnionych w Domu.
Pracownicy terapii zajęciowej organizują zajęcia terapeutyczne w poszczególnych sekcjach dla Mieszkańców mających problemy z poruszaniem się. Dodatkowo opiekunowie prowadzą zajęcia świetlicowe. Ponadto podopieczni mają możliwość korzystania ze sprzętu sportowego do gry w piłkę nożną, tenisa stołowego i koszykówkę. Raz w miesiącu organizowane są zabawy taneczne.

  

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Góra Kalwaria

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly