Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
Harbutowice 1
32-440 Sułkowice
tel. tel. 12 273 20 02
Strona internetowa: http://www.dpsharbutowice.myslenicki.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach im. Tadeusza Piekarza


Dom jest zamieszkały przez 75 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Do Domu przyjmowani są mężczyźni i kobiety. Ze względów architektonicznych i organizacyjnych Dom podzielony jest na IV oddziały mieszkalne. Pierwsze III mieszczą się w budynku głównym. Oddział IV zajmuje osobny budynek w pobliżu. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne oraz gabinet rehabilitacji ruchowej. Jedna z sal wyposażona jest w ołtarz i pełni dodatkowo rolę kaplicy, gdzie kapelan Domu prowadzi codzienne nabożeństwa.

Dom dysponuje własną kuchnią i pralnią. Zgodnie z wymogami standardu, mieszkańcy Domu zajmują pokoje jedno, dwu i trzy-osobowe. Pokoje wyposażone są w niezbędne sprzęty. Mieszkańcy posiadający odpowiednie środki, mogą sami wyposażać swoje pokoje.

Dzień w domu rozpoczyna się od toalety i śniadania a potem większość mieszkańców udaje sie na zajęcia do pracowni terapeutycznych lub na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Poza zajęciami codziennymi, mieszkańcy Domu wyjeżdżają na wycieczki,  do  teatru, kina i inne imprezy kulturalne. Sami biorą również udział w wielu miejscowych i wyjazdowych przedsięwzięciach kulturalnych. Wolny czas spędzają na terenie parku lub w pokojach dziennych. Dzięki termomodernizacji we wszystkich pomieszczeniach mają ciepło i przytulnie.

Opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy pielęgniarki,socjalni, opiekunowie medyczni, asystenci osób niepełnosprawnych, instruktorzy KO. Pracę tych osób wspierają pedagodzy, kapelan, psycholog i służby zewnętrzne. Opiekę medyczną sprawuje Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach i  Szpital w Myślenicach.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu pełni PCPR i Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sąd Rodzinny w Myślenicach oraz wiele innych instytucji,  spełniających funkcje kontrolne.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Harbutowice

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly