Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Szpitalna 53
33-100 Tarnów
tel. tel. 14 621 88 10, 14 626 46 07, fax 622 21 54
Strona internetowa: http://www.dps.okay.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przeznaczony jest dla 164 osób - kobiet i mężczyzn. Decyzją Nr 12/2012, pismo znak: WP.III.9423.15.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Wojewoda Małopolski zmienił decyzję znak: PS.III.9013-15-09, Nr 15/z/2009 z 4 marca 2009 roku zmienioną decyzją Nr 23/2010, znak: WP.III.9013-13-10 z 14 grudnia 2010 roku w ten sposób, iż sentencja decyzji otrzymuje brzmienie: zezwolić Miastu Tarnów na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53, przeznaczonego dla 154 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 10 osób w podeszłym wieku.

W naszym Domu przebywają osoby wymagające całodobowej opieki i pomocy z uwagi na starszy wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność i nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnego życia w środowisku domowym. Potrzebują także stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Dom dysponuje wolnymi miejscami.

 

W naszym Domu oprócz całodobowej opieki oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych prowadzona jest praca terapeutyczna, której głównym celem jest aktywizacja Mieszkańców. Aktywność ludzi o srebrnych skroniach przedłuża Ich życie, dodaje sił do walki z chorobą pozwala zachować optymizm i wiarę w przyszłośc oraz umożliwia prowadzenie twórczego, harmonijnego życia.

Metody i formy pracy dostosowane są do aktualnego stanu zdrowa Mieszkańca. W ramach terapii prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Które nie tylko poprawiają ogólną sprawność, ale także niwelują nudę, bezczynność oraz jednostajny tryb życia.


Pracę terapeutyczną w naszym Domu prowadzą wykfalikowani pracownicy: instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor k o oraz terapeuta. Instruktorzy terapii zajęciowej proponują wiele ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla mieszkańców. Spośród nich największą popularnością cieszą się :

 • Letnie spotkania w ogrodzie Domu (wspólne śpiewanie piosenek i pieśni, spacery, gry i zabawy rekraacyjne)
 • spotkania w Klubie "Zosia" (świętowanie imienin, urodzin i innych uroczystości)
 • zajęcia świetlicowe i w pokojach dziennego pobytu (zajęcia plastyczne, robótki ręczne, hafciarstwo, szydełkowanie, przygotowywanie okolicznościowych stroików i dekoracji)
 • wspólne ogladanie programów filmowych i filmów fabularnych

O życie kuturalne Mieszkańców Domu dba pracownik ds.kulturalno-oświatowych. Organizuje naszym seniorom wycieczki, spacery, pikniki wyjścia na koncerty do kina teatru. Inicjuje różne formy życia świetlicowego i towarzyskiego, zabawy taneczne, wieczorki, spotkania z ciekawymi ludzmi dbając o to by nie zabrakło w naszym Domu atrakcji.


Od niedawna w naszym Dom udziałają grupy wsparcia dla osób z problemami w nawiązywaniu pozytywnych relacji społecznych i komunikacji interpersonalnej, dla osób z problemem uzależnienia, dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Spotkania prowadzi terapeuta, a służą one wymianie informacji, poprawie samopoczucia, minimalizowaniu poczucia osamotnienia, podnoszeniu poczucia własnej wartości, korygowaniu problemów.


Mieszkańcy mogą również korzystać z bogatego księgozbioru domowej biblioteki gdzie można nie tylko wymienić lekturę bądz czasopisma, ale także porozmawić na temat przeczytanej książki i prasy.


W zespole wokalnym "Iskierka" Mieszkańcy rozwijają pasje muzyczne. Swój talent i umiejętności prezentują podczas przegladów, konkursów oraz spotkań integracyjnych. Dbają również o oprawę mszy św. w kaplic 

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly