Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. wielkopolskie
ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła
tel. /fax 67 212 26 43
Strona internetowa: http://www.dpspila.kadan.pl

Opis:

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile przeznaczony jest dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcami są osoby w podeszłym wieku oraz osoby z różnym stopniem zaburzeń o charakterze otępiennym i chorobą Alzheimera.
Usługi na rzecz osób dotkniętych przypadłościami wieku i różnymi schorzeniami są świadczone na najwyższym poziomie. W tym celu realizowany jest Indywidualny Program Wsparcia, dostosowany do rodzaju schorzeń i możliwości psychofizycznych mieszkańca.
Efektem takiej dostępności do usług jest zapewnienie mieszkańcom Domu poczucia bezpieczeństwa, pewności emocjonalnej, likwidacja ograniczeń fizycznych i psychicznych, zaś dla mieszkańców przebywających w łóżkach – stworzenie możliwości poprawy stanu zdrowia.
Mieszkańcy Domu wybierają spośród siebie Samorząd Mieszkańców, którego członkowie współpracują z dyrekcją i pracownikami Domu, reprezentując mieszkańców w Domu i na zewnątrz.

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z organizowanych przez Dom wyjazdów, pikników, imprez kulturalnych, uroczystości religijnych. Na terenie Domu organizowane są liczne imprezy integracyjne, okolicznościowe, pogadanki tematyczne, mające na celu wypełnienie czasu i dostarczenie mieszkańcom radości, wzruszeń, zapobieganie monotonii, izolacji i samotności, zapewnienie poczucia międzypokoleniowej więzi.

Wszystkie formy i metody pracy terapeutycznej konsultowane i wspierane są przez zatrudnionego w Domu psychologa.
Opieką psychologiczną objęte są , prócz mieszkańców, również ich rodziny. W sytuacjach trudnych, mają możliwość korzystania ze specjalistycznych usług psychologicznych, wsparcia i form terapii dostosowanych do bieżących potrzeb.
Praca terapeutyczna ma na celu rozpoznanie potrzeb emocjonalnych i podjęcie starań ich zaspokojenia. Potrzeby emocjonalne mieszkańców zaspokajane są również poprzez pracę Pracowników Pierwszego Kontaktu. Ta forma opieki i wsparcia wdrożona przed laty i wciąż doskonalona, jest formą sprawdzoną, dobrze odbieraną przez mieszkańców, zapewniającą dobre rozeznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańca oraz możliwości właściwego poziomu ich zaspokajania.
Dom pełni ważną funkcję w systemie edukacji i doskonalenia zawodowego uczniów i studentów oraz w kształtowaniu szacunku dla osób starszych i chorych. Realizowane są praktyki zawodowe słuchaczy szkół pomaturalnych i studentów, a także programy Powiatowego Urzędu Pracy, przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Duże wsparcie i pomoc Dom otrzymuje ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile, Pilskiego Banku Żywności oraz licznych dobroczyńców.
Dom ma wieloletnie doświadczenie we współpracy ze środowiskiem, świadczy usługi w zakresie żywienia, transportu osób niepełnosprawnych, wspierania rodzin i opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera.


 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile oferuje:

 • całodobową opiekę,
 • pokoje 1, 2, 3, 4 - osobowe,
 • pielęgnację i pomoc w leczeniu,
 • pomoc w dostępie do usług zdrowotnych gwarantowanych przez system ubezpieczeń zdrowotnych,
 • pomoc psychologiczną,
 • fizjoterapię indywidualną,
 • terapię zajęciową ( zajęcia reminiscencyjne, manualne, gimnastyka ogólnousprawniajaca, biblioterapia, zooterapia, melloterapia, pracownia plastyczna i rękodzielnicza ),
 • posiłki, w tym dietetyczne,
 • udział w turnusach rehabilitacyjnych,
 • usługi religijne,
 • aktywizację społeczną,
 • pomoc wolontariuszy.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca wynosi 2625,10 zł.

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS im. Jana Pawła II w Pile

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly