Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Mickiewicza 2
42-506 Będzin
tel. tel. 792 240 915, 32 267 50 36, 32 267 35 38

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Będzinie istnieje od 1985 roku, zlokalizowany jest w trzech obiektach. Pierwszy obiekt to zabytkowy, wolno stojący pałacyk na terenie pięciohektarowego zabytkowego parku położonego przy ul. Mickiewicza 2. Pozostałe dwa obiekty zlokalizowane są na terenie dwuhektarowego parku przy ul. Chopina 1.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, posiada charakter domu stacjonarnego o zasięgu ponadgminnym. Zamieszkuje w nim 100 mieszkańców obojga płci.
Do Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przyjmowane są osoby na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie wydanej w oparciu o skierowanie z gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

Misją Domu Pomocy Społecznej w Będzinie jest przezwyciężanie trudności i ograniczeń, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność w postaci choroby psychicznej oraz osiąganie pozytywnych wyników w funkcjonowaniu naszych podopiecznych. Dążymy do jak najlepszego rozwoju mieszkańców poprzez usprawnianie nie zaburzonych funkcji psychicznych, kompensowanie braków, a w konsekwencji doprowadzenie do jak najpełniejszego usprawniania fizycznego i psychicznego.

Dom spełnia następujące funkcje stałe:

a) Świadczenie usług opiekuńczych

b) Świadczenie usług pielęgnacyjnych

c) Świadczenie stosownej opieki medycznej

d) Wspomaganie i wspieranie

e) Aktywizacja

W ramach bezpośredniej pracy z mieszkańcami w Domu funkcjonują następujące Zespoły:

- zespół opiekuńczo - wspomagający

- zespół medyczno - terapeutyczny


Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie w 2013 r. wynosi 2.936,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 18/2013 Starosty Będzińskiego z dnia 20 lutego 2013r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 22 luty 2013r. poz. 1798).

 


Słowa kluczowe:

DPS w Będzinie

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly