Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Sieradzu

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. łódzkie
ul. Dominikańska 16
98-200 Sieradz
tel. tel. 43 822 38 39
Strona internetowa: http://www.dps-dzieci.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Sieradzu


Nasz Dom zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w stopniu głębokim, leżącym, bez kontaktu werbalnego.


• Usługi w zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania w pokojach 2,3,4-osobowych, wyżywienie, obuwie i odzież, utrzymanie czystości.


• Usługiopiekuńcze polegające na: udzielaniu pomocy przez profesjonalną całodobową opiekę, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych (karmienie), pielęgnacji (kąpiel), opiekę pielęgniarską przez całą dobę,


• Usługi wspomagające polegające na: terapii zajęciowej i innych formach terapii prowadzonych w Domu, umożliwianiu udziału w rehabilitacji, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną oraz środowiskiem społecznym, pomocy zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców.


• Usługi  w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające dzieciom: pobieranie nauki, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych. Zarówno wystrój Domu, jak i przyjaźnie nastawiony personel sprawiają, że panuje tutaj miła atmosfera. Najważniejsze dla każdego człowieka jest poczucie  miłości, bezpieczeństwa, przynależności, tolerancji i życzliwości. Na takim gruncie budujemy nasze codzienne życie.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS dla dzieci Sieradz

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly