Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Zbyszycach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
Zbyszyce 12
33-318 Gródek nad Dunajcem
tel. tel./fax 18 443 25 33, 18 443 22 69

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach to placówka powstała w 1986 roku, przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, przewlekle somatycznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom położony jest nad Jeziorem Rożnowskim (woj. małopolskie) 15 km od Nowego Sącza. Trzy pawilony usytuowane są na 6 ha podworskiego parku - wpisanego w rejestr zabytków kultury narodowej. Filia Domu w Klęczanach położona jest ok. 17 km od jednostki macierzystej i 14 km od Nowego Sącza. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową: pielęgnację, opiekę, terapię, rehabilitacje, rekreacje prowadzone przez profesjonalnie przygotowany personel. Całodobowa opiekę medyczną sprawuje lekarz. Opieka duszpasterska obejmuje mieszkańców kapelan. Pokoje 1, 2, 3, 4 - osobowe wyposażone są w funkcjonalne sprzęty. Na życzenie mieszkańca pozwala się na indywidualne urządzanie własnego pokoju. Każdy z pawilonów posiada pomocniczą kuchenkę, sprzęt rehabilitacyjny, bibliotekę, pokój odwiedzin, spotkań, telewizyjny, komputer do dyspozycji mieszkańców. Terapia zajęciowa prowadzona jest przez profesjonalnych terapeutów po opracowaniu indywidualnych planów. Prowadzone są liczne zajęcia zgodne z uzdolnieniami i potrzebami mieszkańców np: komputerowe, kulinarne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, wikliniarskie i rzeźba. Dom zapewnia szeroki wachlarz imprez kulturalno - oświatowych. Integracja z rodzinami odbywa się podczas spotkań i festynów, wyjazdów na zaproszenia podobnych placówek, wycieczki, zabawy przy muzyce i wspólne grillowanie. Urzekające położenie, otaczająca zieleń i świeże powietrze zachęcają do kontaktów z przyrodą i służą wypoczynkowi. Dom zapewnia trzy posiłki dziennie. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi opracowuje się konieczne diety dostosowane do rodzaju schorzeń.

Słowa kluczowe:

DPS Zbyszyce

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly