Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. łódzkie
ul. Przyrodnicza 24/26
91-480 Łódź
tel. tel./fax 42 655 30 30
Strona internetowa: http://www.dpsdk.republika.pl/

Opis:

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów


Placówka przeznaczona jest dla 47 osób w podeszłym wieku. Dom znajduje się  w  dzielnicy willowej na obrzeżach parku julianowskiego. Jest to wolno stojący czteropiętrowy budynek posiadający, niewielki, łądny ogród, w  którym pensjonariusze mogą bezpiecznie spędzać czas o  każdej porze roku.

Ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i  znacznymi nakładami finansowym władz Miasta i  Województwa osiągnięto wymagane przepisami, standardy, którego uwieńczeniem było uzyskanie w  lutym 2010 r. wpisu na czas nieokreślony do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego.

W roku 1970 Uchwałą nr 38/347/70 Prezydium Rady Narodowej M.Łodzi z  dnia 5 maja 1970 r. zatwierdzono „założenia techniczno-ekonomiczne rozbudowy i adaptacji obiektu przy ul. Przyrodniczej 24/26 przeznaczonego na dom rencistów dla członków ZBOWiD”.


Budynek jest wyposażony w windę, ponadto w poręcze dla osób niepełnosprawnych (w poręcze wyposażone są korytarze oraz toalety iłązienki), w system przeciwpożarowy i przywoławczo-alarmowy.

Obiekt pozbawiony pozbawiony jest barier architektonicznych.


Placówka ze względu na niewielką liczbę mieszkańców spełnia wymóg kameralności.

Dom posiada pokoje mieszkalne 1 i 2-osobowe (z zainstalowanymi umywalkami), pokój gościnny,  jadalnię, świetlicę, kaplicę, pokój do terapii. Na każdym piętrze znajduje się  pomieszczenie z kuchenką elektryczną oraz lodówka.

W Domu jest do dyspozycji mieszkańców gabinet zabiegowy, a także wydzielone pomieszczenie do prania i suszenia bielizny.

Pokoje mieszkalne, mimo swojej niedużej wielkości (spełniają normatywne wymogi powierzchniowe) i wyposażone są w niezbędne meble ( krzesła, tapczan,szafa, stolik) i sprzęt (czajnik, lampka, radio).

Do dyspozycji mieszkańców Domu pozostaje wystarczająca ilość łazienek (wanny posiadają wysięgniki) i toalet.


Placówka zapewnia:

całodzienne wyżywienie (catering), całodobową opiekę, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańców oraz w zakresie realizacji usług wspomagających i opiekuńczych.


O mieszkańców troszczy się profesjonalny Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, składający się m.in. z wysokokwalifikowanej kadry opiekuńczej i medycznej. Są wśród nich  ratownicy medyczni, pielęgniarze, opiekunowie, instruktorzy kulturalno-oświatowi i terapii zajęciowej, pokojowe. Wszyscy oni są właściwie przygotowani pod względem merytorycznym i charakteryzują się odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi.

Dom zapewnia swoim pensjonariuszom całodobową opiekę pielęgniarską, stały kontakt z lekarzem internistą,  psychologiem i psychitrą. Ponadto prowadzone są cykliczne zajęcia terapeutyczne, m.in. zajęcia plastyczne, manualne, biblioterapia, muzykoterapia.

Pensjonariusze mają zapewniony kontakt z rodziną, znajomymi, środowiskiem lokalnym, są odwiedzani przez młodzież harcerską, uczniów szkół i innych placówek oświatowych. Korzystają z gościnnych występów różnych artystów. Mają także dostęp do telewizji, radia, płyt video, książek, prasy codziennej.

Szkoły kształcące pracowników służb społecznych (Uniwersytet Łódzki) i opiekunów (w tym szkoły niepubliczne) regularnie przysyłają do naszej placówki swoich słuchaczy na praktyki. Mamy też stały kontakt z uczniami Technikum Masażu Leczniczego Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Nr 6 w Łodzi itp.

Szczególnymi przyjaciółmi Placóki jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź - "Barka".

Utrzymywany jest stały kontakt z Parafią Najświętszego Serca Jezusowego, na terenie której znajduje się "Dom Kombatanta".

W Domu panuje serdeczna atmosfera, skutecznie zapobiegająca możliwym konfliktom, wynikającym z różnicy poglądów, wieku, doświadczeń i stanu zdrowia.

W "Domu Kombatanta" podopieczni znaleźli bezpieczną przystań w jesieni swego życia.Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Dla Kombatantów w Łodzi

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly