Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Łomży

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podlaskie
ul. Polowa 39
18-400 Łomża
tel. 086 216 52 52; 086 216 52 51 / wew. 27
Strona internetowa: http://www.dpslomza.info

Opis:

Usługi:

Dom Pomocy Społecznej w Łomży to całodobowa placówka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt i kobiet). Tworzymy prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę tak, aby mieszkańcy czuli się tu jak we własnym domu. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.
Mieszkanki oprócz dwu , trzy i cztero osobowych pokoi, które mogą urządzać według własnych upodobań mają do dyspozycji zaplecza sanitarne, aneksy wypoczynkowe, jadalnię, pomieszczenia do rehabilitacji, bibliotekę, gabinet psychologa i logopedy, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz pracownie terapeutyczne. Rozwiązania architektoniczne dostosowane są do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych ( Dom „bez barier”)Dom świadczy usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych i zdrowotnych
W zakresie potrzeb bytowych zapewniamy:
 • miejsce zamieszkania
 • odzież i obuwie,
 • wyżywienie,
 • utrzymanie czystości,
 • Realizujemy usługi opiekuńcze, polegające na:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu praw osobistych,
 • Świadczymy usługi wspomagające, polegające na:
 • umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej w pracowniach znajdujących się w DPS rzez opiekunów posiadających ukończone specjalistyczne kursy lub przeszkolenia do prowadzenia terapii m.in. papieroplastyki, muzykoterapii, pracowni żywienia, pracowni gliny
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek domu
 • pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny
 • działaniu zmierzającemu do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości i zapewnienie warunków do rozwoju samorządności,
 • umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych (katechezy, uczestnictwo we Mszy św., sprawowanie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłej mieszkanki, w przypadku braku rodziny lub jeśli rodzina nie podejmie się organizacji pogrzebu)
 • organizowaniu imprez kulturalno - oświatowych, turystycznych, uroczystości okazjonalnych, spotkań sportowo - rekreacyjnych, zabaw tanecznych,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, itp.,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
 • finansowaniu mieszkankom nie posiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców
 • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkanek domu
 • zapewniamy usługi edukacyjne mieszkankom podlegającym obowiązkowi szkolnemu polegające na:
 • pobieraniu nauki w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży,
 • uczestnictwie w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych mieszkanek o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej organizowanych na terenie Domu i prowadzonych przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży,
 • uczeniu i wychowaniu przez doświadczenie życiowe
 • zdrowotne polegające na :
 • umożliwianiu i organizowaniu mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługującym im na podstawie odrębnych przepisów. Opieka zdrowotna wykonywana jest zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych w placówkach służby zdrowia na terenie miasta i nie tylko. Zapewniamy dostęp do opieki lekarza rodzinnego (w ramach wizyt domowych) jak również lekarzy innych specjalności w zależności od potrzeb. Dział medyczno - rehabilitacyjny ściśle współpracuje z jednostkami zewnętrznymi: ZOZ-em, szpitalami, poradniami specjalistycznymi, apteką, stomatologiem.
 • zaopatrzeniu w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontroli nad wydawaniem posiłków pod względem dietetycznym, dbałości o właściwą jakość żywienia.
 • Galeria

  Słowa kluczowe:

  DPS dla Dzieci w Łomży

  Udogodnienia:

  Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

   Twój email będzie wyglądać następująco:

   Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

   Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

  wszystkie artykuly