Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pr

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. mazowieckie
ul. Żbikowska 40
05-800 Pruszków
tel. telefon/fax 22 758-66-14

Opis:

DPS dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie


Nasz Dom jest przeznaczony jest dla 93 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W Domu znajdują się mieszkanki w przedziale wiekowym od 3 do 60 lat.  Dom spełnia w/w standardy w całości i otrzymał bezterminowe zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie placówki - Decyzja Nr 17/2007 z dn. 26 czerwca 2007 r.

Dom realizuje usługi w zakresie potrzeb rehabilitacyjnych, bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych.  Świadczy także usługi wspomagające polegające na:

umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej sprawności i aktywizowaniu mieszkanek, nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem. Działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkanek, w miarę ich możliwości przestrzegania praw mieszkanek sprawności ruchowej i aktywności mieszkanek.


Terapia zajęciowa w pracowniach:

Pracowni ogólnej terapii zajęciowej,

Sali gimnastycznej służącej głównie do ćwiczeń korekcyjnych,

Sali doświadczania świata,

Sali kinezoterapii,

Sali hydroterapii


Dom zapewnia:

Całodobową opiekę zespołu opiekuńczo - terapeutyczną

Kontakt z lekarzem rodzinnym, psychiatrą, oraz stomatologiem (własny gabinet)

Edukację

Zajęcia relaksacyjne ze środowiskiem

Posługi religijne (kaplica)
Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Pruszków

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly