Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Siostry Serafitki

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Białka Tatrzańska 186
34-405 Białka Tatrzańska
tel. tel. 18 265 41 24
Strona internetowa: http://www.dpsserafitki.bialkatatrzanska.com

Opis:

Podstawową misją Domu jest wszechstronna pomoc dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym, pomoc w wychowaniu opartym na zasadach chrześcijańskiej miłości, zaspokojenie potrzeb osobowych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, udział w czynnościach związanych z ich codziennym życiem.

Dom jest placówką pobytu stałego dla 83 chłopców, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie .

Organem prowadzącym jest Zarząd Prowincjalny Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek” mający siedzibę w Oświęcimiu.

Dom działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zgromadzeniem a Starostą Powiatu Tatrzańskiego w Zakopanem oraz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej i Statutu.

Cele i zadania

W centrum działalności Domu leży dobro mieszkańców, dlatego w organizacji uwzględnia się przede wszystkim godność człowieka, poszanowanie praw osobistych i wolności . Zakres i poziom świadczeń dostosowany jest odpowiednio do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.

Realizacja zadań prowadzi do stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju. Dzięki rehabilitacji, zajęciom rewalidacyjno-wychowawczym, terapii zajęciowej, codziennej systematycznej pielęgnacji oraz opiece i bliskim kontaktom z osobami z zewnątrz, mieszkańcy czują się bezpieczne i mogą odczuwać radość; rozwijają swoje procesy poznawcze i zainteresowania; doskonalą swoją sferę ruchową i kontakt z otoczeniem. Dużą rolę odgrywa aktywizacja chłopców i indywidualnie podejście do każdego w zależności do jego zasobów.

 

Dom spełnia standard określony w Ustawie o Pomocy Społecznej.

 • Chłopcy mieszkają w 1, 2 i 4-osobowych pokojach z łazienkami. W 4-osobowych mieszkają dzieci leżące, które wymagają szczególnej pielęgnacji.
 • W budynku jest strefa pokoi mieszkalnych, zespół kuchenny, zespół sal rehabilitacyjnych, basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczna.
 • Kawiarenka integracyjna umożliwia liczne kontakty dzieci z rodziną i odwiedzającymi.
 • Dla zaspokojenia potrzeb religijnych jest piękna duża Kaplica pod wezwaniem św. Józefa.

Wytyczony program dla Domu jest oparty na trzech głównych zasadach:

- od pacjenta do mieszkańca

- od grupy do indywidualności

- od instytucji do mieszkań.

Program umożliwia pełniej odpowiadać na potrzeby naszych wychowanków.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci jest realizowane poprzez rehabilitację, terapię zajęciową, kinezjoterapię, hydroterapię, muzykoterapię, chromoterapię, armaroterapię.

Wychowankowie objęci są indywidualnym planem wspierania, który pomaga poznać możliwości i uczy żyć z własnymi ograniczeniami. Zauważamy i doceniamy najmniejsze kroki rozwoju, gdyż są dla nas sygnałem chęci życia i zaproszeniem do towarzyszenia w procesie wzrastania i usprawniania. Sukcesem planu wspierania jest radość chłopca, zadowolenie, świadomość obdarzenia go zaufaniem i włączenie w tworzenie atmosfery domu. Chłopcy potrafią się cieszyć obecnością innych i każdym nowym dniem.

Chłopcy wraz z opiekunami uczestniczą i w ogniskach, zabawach, spacerach czy wycieczkach, są zabierani przez siostry wjeżdżające na urlop do swojego rodzinnego domu.

Dom zapewnia wychowankom potrzeby religijne. Wspólnie z nami chłopcy uczestniczą we Mszy Świętej i różnych nabożeństwach w pobliskim kościele parafialnym. W domu jest kaplica, do której bardzo chętnie przychodzą, mają co tydzień Mszę Świętą. Kilku wychowanków jest ministrantami.

Dzieci, które nie poruszają się o własnych siłach, wyposażone są w odpowiedni do swego schorzenia sprzęt ortopedyczny, wózki inwalidzkie i mogą uczestniczyć w uroczystościach kościelnych; imprezach okolicznościowych poza placówką, przez co wzbogacają swoje doświadczenia, rozwój społeczny i psychiczny.

Korzystają również z zajęć rekreacyjno- sportowych. Bardzo lubią wycieczki rowerowe, spacery do pobliskiego lasu i nad rzekę. Najchętniej jednak lubią spędzać czas w sali bilardowej, pingpongowej, gimnastycznej i na basenie rehabilitacyjnym a zima na lodowisku i pobliskich stokach.

Dom jest otwarty na odwiedziny i wspólne spotkania. Przybywają tu osoby pragnące ofiarować chłopcom swój czas i pomoc. Najczęściej w okresie św. Mikołaja, Świąt czy karnawału przychodzą uczniowie różnych szkół (także Białczańskiego Zespołu Szkół) z nauczycielami, grupy młodzieży katolickiej czy indywidualne osoby. Grupy przybywające z odwiedzinami prezentują różne przedstawienia.

 

 

Chłopcy uczestniczą w terapii zajęciowej. Bardzo aktywnie uczą się nowych rzeczy, a przede wszystkim technik pracy z wykorzystaniem różnych pomocnych materiałów. W terapii zajęciowej plan zajęć jest indywidualnie opracowywany dla każdego mieszkańca. Celem terapii zajęciowej jest wykorzystanie posiadanych umiejętności ruchowych w doskonaleniu sprawności manualnej oraz ważnych życiowo funkcji.

Udział w zajęciach terapii ruchowej: codziennej gimnastyce, zajęciach sportowych na świeżym powietrzu, w terapii rozrywką: nauce tańca, zabawach tanecznych okolicznościowych, spotkania solenizantów imieninowych, terapii pracą: manualne zajęcia wykonywane indywidualnie przez mieszkańców, dbanie o czystość i porządek wewnątrz i wokół domu, udział w obieraniu owoców sezonowych do przetworów, przydzielanie zadań i obowiązków - wyzwala inicjatywę, uczy samodzielności i pewnej niezależności.

Ponadto Hydroterapia - Stosowanie wody stanowi bardzo ważny element kompleksowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Usprawnianie przebiega w formie pływania, kąpieli gorącej i zimnej, polewań, nacierań, okładów, natrysków.

Poprzez stosowanie zabiegów hydroterapii uzyskujemy:

 • obniżone napięcie mięśniowe
 • ułatwienie nauki poruszania się w pionie
 • nowe doświadczenia sensomotoryczne pochodzące ze środowiska wodnego, takie jak czucie własnego ciała w stosunku do otaczającej przestrzeni
 • ułatwienie wykonania ruchu czynnego

Stosowana w szerokim zakresie muzykoterapia spełnia funkcję uzupełniającą i wspierającą w kompleksowym usprawnianiu Dzieci.

Realizowana jest indywidualnie lub grupowo.

Muzykoterapia pomaga przy pokonywaniu lęku i zahamowań dzieci, stwarza możliwości do wyrażania ekspresji. Wpływa na rozwój zainteresowań muzycznych, wzbogaca świat uczuć i przeżyć, uwrażliwia na otaczający świat. Ma bardzo duży wpływ na sferę emocjonalną i  intelektualną dziecka.

Muzykoterapia pomaga w stymulacji psychoruchowego rozwoju, zwiększa precyzyjność i płynność ruchów.

Wystukiwanie rytmu palcami, nogami, ruchami ciała, mimiką ma znaczenie dla usprawniania. Muzykoterapia służy do odreagowania negatywnych emocji oraz obniżeniu napięcia mięśniowego.

Bardzo często wychowankowie nie zdają sobie sprawy z tego, co potrafią wykonać, do jakich czynności i zajęć w grupie mogą się włączyć. Trzeba ich pozytywnie mobilizować i zachęcać. Konieczne jest systematyczne duchowe wspieranie między innymi poprzez pochwały, nagrody, itp. Istotne jest także indywidualne podejście, gdyż ono wpływa na poczucie swojej wartości i jest prawidłowym działaniem w dążeniu do dobra.

 

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS dla Dzieci i Młodzieży Białka Tatrzańska

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly