Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Wielkich Oczach

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podkarpackie
ul. Zielona 5
37-627 Wielkie Oczy
tel. 16 631 01 11 Faks: 16 631 01 11
Strona internetowa: http://www.dps-wielkieoczy.iap.pl

Opis:

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Wielkich Oczach jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.
Działa on na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Zgromadzeniem oraz ustaw związanych z pomocą społeczną.
Dom uwzględnia zasady i wartości chrześcijańskie.

Cele i zadania Domu

Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 70 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia. Zaspokaja istotne potrzeby mieszkańców:

 • bytowe;
 • opiekuńcze;
 • wspomagające;
 • społeczne;
 • edukacyjne;
 • religijne;

Uwzględnia poczucie wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa.

Zasady kierowania Domem

Domem kieruje Dyrektor powołany przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Przy współudziale Gł. Ksiegowego ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Domu.

Orgaznizacja Domu

Zadania Domu wykonuje personel działów:

1. administracyjny

 • referent administracyjny,  księgowy, kasjer;

2. opiekuńczo-terapeutyczny

 • pracownicy socjalni, pracownik kulturalno oświatowy, terapeutki, opiekunki, pokojowe.

3. medyczno-rehabilitacyjny

 • pielęgniarki, fizjoterapeuci

4. gospodarczy i obsługi

 • technik żywienia, kucharki, konserwator, palacz, pracownik gospodarczy.

Pracownicy zgodnie z zakresem czynności są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków prawidłowo i rzetelnie.

Zasady działania Domu

Dom zaspokaja całodobową pomoc oraz niezbędne potrzeby mieszkańców.
Wykonuje usługi:

1. bytowe

 • zamieszkanie wyposażone w meble;
 • odzież i bieliznę poscielową oraz obuwie;
 • środki do utrzymania higieny;
 • wyzywienie w tym dietetyczne.

2. opiekuńcze

 • opiekę pielęgnacyjną łącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem, kąpielą;
 • pomoc w czynnościach życiowych;
 • załatwianie spraw osobistych.

3. wspomagające

 • udział w terapii zajęciowej;
 • podnoszenie sprawności i aktywizacji;
 • zaspakajanie potrzeb religijnych;
 • organizowanie świąt i uroczystości, imprez kulturalnych, turystycznych;
 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społeczeństwem;
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców;
 • zapewnienia przestrzegania praw mieszkańców.

4. edukacyjne

 • pobieranie nauki;
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;
 • uczenie i wychowanie przez doświadczenia życiowe.

Zespół opiekuńczo-wychowawczy opracowuje i realizuje plan wsparcia mieszkańców.

 

Prezentacja video:

 Odtwórz film, wybierając z listy:

 • 1 video - kliknij i zobacz

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS w Wielkich Oczach

Udogodnienia:

70

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly