Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podkarpackie
ul. Piłsudskiego 72
37-100 Łańcut
tel. /fax (0 17) 225 33 56, tel. 225 69 95

Opis:

Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie został  utworzony  w  1993r. decyzją Wojewody Rzeszowskiego.

Dom   przeznaczony   jest  dla  osób w   podeszłym   wieku oraz  osób  niepełnosprawnych fizycznie obojga płci. Położony jest na terenie byłej jednostki wojskowej  –  mieści  się  w  dwóch zabytkowych   budynkach  w  niedużej odległości  od  centrum  oraz  Muzeum-Zamku. Dużo zieleni,  rabaty kwiatów i alejki spacerowe wokół Domu stwarzają bardzo dobre warunki do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Dom  jest miejscem pobytu stałego. Mieszkańcy  tworzą  wspólnotę, w  której  obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie i troska o codzienne sprawy. W ramach tej wspólnoty każdy ma prawo do zachowania intymności i wybrania własnego sposobu życia, nie naruszając praw pozostałych  mieszkańców. W Domu  może  mieszkać  na  stałe 85 mieszkańców  w pokojach jedno, dwu i  trzyosobowych (budynek nie ma barier architektonicznych).

Mieszkańcy   mają zapewnioną   pomoc  opiekunek, pracowników  socjalnych  i  psychologa  oraz  całodobową opiekę pielęgniarską. Opieka lekarska  jest  zapewniona  na zasadach  ogólnych,  przy  czym lekarz  rodzinny  raz  w  tygodniu przyjmuje w Domu Pomocy.
Mieszkańcy korzystają z posiłków  przygotowywanych we własnej kuchni, wydawanych o określonych porach.
Przed  śniadaniem  rehabilitanci prowadzą   gimnastykę  poranną dla chętnych. Między  posiłkami odbywają się – w ramach terapii zajęcia  indywidualne  według zainteresowań i potrzeb.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pracowni pod opieką instruktora. W ramach tych zajęć mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych formach aktywności w myśl hasła: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.

Dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach  w  pracowni,  terapia prowadzona jest w pokojach.
Ponadto mieszkańcy mogą spędzać czas na świetlicy wyposażonej w sprzęt audiowizualny, a także mogą korzystać z biblioteki.

Zainteresowania mieszkańców przejawiają się w różnych formach- niektórzy wyszywają, haftują, szydełkują, a inni w tym czasie szyją, zajmują się pielęgnacją kwiatów, majsterkują, śpiewają.

Dom dysponuje dobrze wyposażoną pracownią rehabilitacyjną, w której doświadczone rehabilitantki  wykonują wiele zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarzy. Fizykoterapia i kinezyterapia to bardzo ważne elementy poprawy zdrowia i sprawności mieszkańców.

Celem  Domu oprócz zapewnienia mieszkańcom całodobowej  opieki  oraz  niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i zdrowotnych jest również umożliwienie spełniania praktyk religijnych.

Potrzeby religijne mieszkańcy mogą zaspokoić  w  kaplicy, która  jest do ich dyspozycji w budynku głównym przez cały dzień. Kto czuje potrzebę skupienia się czy modlitwy indywidualnej może w ciszy skorzystać z kaplicy, a w każdą sobotę o godz.15. odprawiana jest Msza Święta przez księdza z naszej parafii.

Z okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia i Wielkiej  Nocny  wszyscy  mieszkańcy wspólnie z  Księdzem  i  kierownictwem Domu uczestniczą w Wigilii oraz  śniadaniu wielkanocnym.

Mieszkańcy chętnie uczestniczą w imprezach, kulturalno-oświatowych organizowanych przez Dom, inne instytucje np. MDK czy organizacje pozarządowe takich jak: wycieczki, pielgrzymki, wyjścia do parku, kina, teatru, pikniki integracyjne. Corocznie biorą udział w Spartakiadzie Sportowej i Przeglądzie Twórczości Mieszkańców Domów Pomocy Województwa Podkarpackiego.

Corocznie nasi mieszkańcy biorąc udział w spartakiadzie zdobywają wiele nagród i zajmują czołowe lokaty, a przegląd twórczości to okazja do zaprezentowania swoich talentów.

Od blisko dziesięciu lat współpracujemy z Domem Pomocy z Jaszapati w województwie Szolnok na Węgrzech. Miasteczko położone ok.100km. na wschód od Budapesztu. Są tam baseny termalne z wodami, które mają status wód leczniczych. Wzajemne wizyty połączone są zawsze z ciekawymi spotkaniami oraz atrakcyjnymi wycieczkami.

Ważne informacje!

W naszym Domu pracuje doświadczony personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Od czternastu lat pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, udział w konferencjach i spotkaniach ze specjalistami z dziedzin obejmujących zakres problemów dotyczących charakteru działalności Domu.
Dysponujemy własną pralnią przeznaczoną na potrzeby mieszkańców, ale są też pralnie podręczne, z których sami mogą korzystać według uznania.
Mieszkańcy mają do dyspozycji ogólnodostępne kuchnie gdzie mogą przyrządzać sobie swoje ulubione potrawy. 
Dom jest wyposażony w instalację przyzywową oraz system sygnalizacji alarmowej pożaru.
Do Domu osoby przyjmowane są na podstawie:
• decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu wydanej przez organ gminy(Gminny Ośrodek Pomocy lub Miejski Ośrodek Pomocy) właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej,
• decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie z upoważnienia Starosty.
Szczegółowe informacje, dotyczące zasad odpłatności za pobyt w domu pomocy, można uzyskać w ośrodkach pomocy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.
Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w 2013 roku wynosi 2744 zł .

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Domu oraz skorzystania z naszych usług.

 

Galeria

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly