Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul. Wolności 35
44-300 Wodzisław Sląski
tel. /fax 32 455 10 30
Strona internetowa: http://www.dpswodzislawslaski.jedlownik.pl

Opis:

Działalność DPS

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Wodzisławiu Śl. działa na podstawie:

 • Statutu
 • Regulaminu organizacji pracy i sprawowania opieki w DPS
 • Umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej
 • Praw i Obowiązków mieszkanek DPS
 • Procedur funkcjonujących w DPS

DPS oferuje:

 1. Usługi w zakresie potrzeb bytowych
 • Miejsce zamieszkania
 • Wyżywienie
 • Odzież i obuwie
 • Utrzymanie czystości

 1. Usługi opiekuńcze
  • Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
  • Pomoc w procesie pielęgnacji
  • Pomoc w załatwieniu spraw osobistych
 2. Usługi wspomagające
 • Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej
 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
 • Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych
 • Zapewnieni warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
 • Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania kontaktu z rodziną i środowiskiem
 • Działania zamierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości
 • Pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi w możliwości podjęcia pracy (głównie w charakterze terapeutycznym)
 • Zapewnienie bezpiecznego przetrzymywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych
 • Pokrycie w miarę możliwości mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu kosztów przedmiotów osobistego użytku
 • Zapewnieni przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji
 • Załatwienie skarg i wniosków mieszkańców
 1. Usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych
 • Pobieranie nauki
 • Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych
 • Uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe

Programy pracy z podopiecznymi i plany opieki tworzone są w ramach działalności zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pod kierownictwem psychologa. Oprócz koniecznej pielęgnacji, Dom oferuje opiekę medyczną, rehabilitacyjną i terapeutyczną. Wśród różnych form aktywności preferowane są: terapia zajęciowa (papieroplastyka, hafciarstwo, zajęcia kulinarne), dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne, biblioterapia, katecheza i informatyka. Zachęcanie Podopiecznych do podejmowania licznych dyżurów sprzyja nauce radzenia sobie w różnych okolicznościach życia i sprawia, że mają poczucie własnej sprawczości i są domownikami a nie jedynie pensjonariuszkami. Ulubioną formą spędzania wolnego czasu są wycieczki i turnusy rehabilitacyjne, które oprócz walorów poznawczych integrują, pobudzają wyobraźnię, wyrabiają samodzielność i pozostają w umyśle, jako pozytywne wspomnienie. Społeczność lokalna również dostarcza wielu atrakcji. Stale napływają zaproszenia do udziału w licznych imprezach integracyjnych, organizowanych przez władze miasta, stowarzyszenia lub różnego rodzaju ośrodki pomocy społecznej. Także na terenie posesji DPS corocznie organizowany jest festyn rodzinny, gromadzący Mieszkanki DPS, oraz społeczność tutejszej dzielnicy miasta, władze miasta i zaproszonych gości.

W ramach edukacji wychowanki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach zespołów rewalidacyjno-wychowawczych na terenie Domu, a także na terenie ośrodka szkolno – wychowawczego, gdzie są dowożone.

Dom prowadzony przez zgromadzenie zakonne dba o rozwój duchowy podopiecznych. Zapewniona jest comiesięczna spowiedź i komunia św. W każdą niedzielę organizowane jest wspólne wyjście do kościoła pod opieką sióstr i pracowników. Mieszkanki mogą korzystać z domowej kaplicy, gdzie również odprawiane są Msze Św. W Domu organizowane są również uroczyste obchody świąt , uroczystości okazjonalnych i umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych.

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Wodzisław Śl.

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly