Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupii Pacanowskiej

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. świętokrzyskie
Słupia Pacanowska 91
28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 13
Strona internetowa: http://www.dpsslupia.albertynki.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie - dla przewlekle psychicznie chorych kobiet. Dom posiada 90 miejsc i przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 18 roku życia.

Otaczamy całodobową opieką osoby, które z racji wieku, choroby, niepełnosprawności, samotności nie mogą samodzielnie funkcjonować, zapewniając im pomoc w formie usług bytowych, opiekuńczo-terapeutycznych i  medyczno-rehabilitacyjnych.

Miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu w roku 2013 wynosi 3093,41 zł.

Dom świadczy usługi zgodnie z prawnie określonym standardem usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Każda mieszkanka ma zapewnione miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości osobistej i otoczenia. Jak również jest jej udzielana niezbędna pomoc w załatwianiu podstawowych czynności życiowych, pielęgnacji oraz załatwianie wszystkich spraw osobistych. Mieszkanki mają możliwość udziału w terapii zajęciowej, rozwijania zainteresowań, podnoszenia sprawności i aktywizowaniu, zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych. Mają również możliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, co umożliwia im działania zmierzające do usamodzielnienia w miarę możliwości. Mieszkankom zapewnia się bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz przestrzeganie praw mieszkańców Domu. Świadcząc określone usługi placówka stara się dążyć do poprawy jakości życia mieszkanek poprzez stworzenie optymalnych warunków do zaspokajania ich potrzeb.

Każda mieszkanka Domu jest objęta indywidualnym planem wsparcia tzw. Indywidualnym Planem Wsparcia Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, opracowanym przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy. Osoby posiadające zdolność decydowania mają możliwość samodzielnego wybrania sobie pracownika pierwszego kontaktu. Mieszkankom, które nie są w stanie z powodu swej niesprawności dokonać takiego wyboru, przydzielani są pracownicy, którzy mają z nimi najlepszy i najczęstszy kontakt. Pracownicy pierwszego kontaktu aktywnie uczestniczą spotkaniach zespołu terapeutyczno–opiekuńczego, opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia oraz w systematycznej weryfikacji i ocenie jego realizacji. Systematyczna realizacja tych zadań przyczynia się do zaspokojenia potrzeb naszych mieszkanek, poprawia jakość ich życia i daje im możliwość rozwoju we wszystkich sferach.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupii Pacano

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly