Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Prząśnik

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. dolnośląskie
Brennik 24
59-243 Ruja
tel. 792 240 915/ 76 858 03 16, 76 858 04 93, fax 76 85
Strona internetowa: http://www.dpsprzasnik.com

Opis:

O NAS:


Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych, przewlekle, somatycznie chorych.

Pałac budynku głównego oraz podległe mu budynki otoczone są parkiem, który rozciąga się na obszarze 20 hektarów. Atrakcją parku są dwa stawy, strumyki, aleja lipowa oraz aleja dębowa, polany przeznaczone na organizowanie imprez plenerowych, ogrody oraz różnorodny drzewostan będącym zabytkowym pomnikiem przyrody.

W domu przebywa 115 mieszkańców. W większości są to osoby w wieku starszym z różnymi schorzeniami. Karta z ofertą usług domu sukcesywnie się powiększa, co wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej i opiece nad osobami z chorobą Alzheimera, schizofrenią, demencją i otępieniem starczym, cukrzycą oraz osobami po przebytym udarze mózgu. Część osób porusza się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy chodzików i lasek. Te osoby mogą się swobodnie poruszać po całej placówce, gdyż są windy i schodołazy. Dom jest otwarty na kontakty mieszkańców z otoczeniem. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z pięknego, zabytkowego parku. Bardzo dobry kontakt utrzymywany jest z rodziną mieszkańców ich znajomymi oraz ze środowiskiem lokalnym - uczestniczą czynnie w wyborach lokalnych oraz samorządowych, organizowane są spotkania z władzami gminy. Czynny udział mieszkańców widoczny jest w pracach samorządu - Rady Mieszkańców. Rada Mieszkańców ma za zadanie pomagać dyrektorowi domu w utrzymaniu właściwych stosunków między mieszkańcami i pracownikami, zgłaszać inicjatywy zmierzające do poprawy warunków życia i funkcjonowania domu, organizowania czasu wolnego, odwiedzania chorych w szpitalu.

OFERTA:

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające całodobowo. Zapewniona jest fachowa opieka lekarska przez lekarzy z Ośrodka Zdrowia w Tyńcu legnickim. Na badania specjalistyczne mieszkańcy dowożeni są do Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy. Co dwa tygodnie odbywają się konsultacje lekarza psychiatry (także na każde wezwanie) oraz 2 razy w tygodniu psychologa. Od poniedziałku do soboty włącznie działa prężnie terapia zajęciowa i rehabilitacja. W ramach terapii zajęciowej wykonywane są prace manualne, plastyczne, zajęcia kulinarne, muzykoterapia, biblioterapia, zajęcia relaksacyjne, praca w ogrodzie, z którego kwiaty upiększają pokoje mieszkańców i kaplicę, a warzywa i owoce wykorzystywane w zajęciach kulinarnych.

Gabinet rehabilitacji jest bardzo dobrze wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Ponadto w Domu znajduje się sauna, siłownia, sala ćwiczeń. Zakres usług dla mieszkańców ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości.

Dom zapewnia trzy posiłki podstawowe, podwieczorek oraz posiłki dodatkowe i dietetyczne. Zapewnia się możliwość wyboru zestawu posiłków. Przy domu działa również pralnia. Kontakt z rodzinami utrzymywany jest przez pracowników socjalnych oraz przez pracowników pierwszego kontaktu. W zabytkowej kaplicy mieszkańcy mają okazję do odbywania praktyk religijnych. Uroczyście obchodzone są święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Mieszkańcy dwa razy w tygodniu mają możliwość uczestniczenia we mszy świętej. Osoby nie mogące uczestniczyć osobiście we mszy świętej słuchają poprzez radiowęzeł, a kapłan ks. Józef Juźków osobiście odwiedza mieszkańców w pokojach. Raz na kwartał ukazuje się gazeta redagowana wspólnie z mieszkańcami "Głos Prząśnika".

IMPREZY I WYJAZDY:

W rocznym planie pracy Zespołu terapeutyczno - opiekuńczego ujętych jest szereg imprez kulturalnych. Tradycją są "Wielkie Biesiady", które na stałe wpisały się w kartę ofert Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku. Integrują one mieszkańców domu ze środowiskiem społecznym oraz mieszkańcami innych DPS-ów. "Wielkie Biesiady" Są imprezami plenerowymi organizowanymi przez personel i domowników. Bierze w nich udział ok. 400 - 500 osób (w tym mieszkańcy i pracownicy z rodzinami, mieszkańcy sąsiednich DPS-ów, przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych, sponsorzy).

Kolejną cykliczną imprezą jest Turniej w Kręgle odbywający się wiosną.

Dom zapewnia mieszkańcom udział w turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach, wyjazdach na zawody, turnieje sportowe, do kina, teatru itp.

Imprezami organizowanymi dla mieszkańców są jeszcze wieczorki taneczne, ogniska, majówki itp.

Z różnymi występami przyjeżdżają do nas dzieci z okolicznych szkół.


Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Prząśnik

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly