Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Ostoja

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. śląskie
ul.Kozielska 1
44-153 Sośnicowice
tel. 32 238 75 43, fax 32 238 75 42
Strona internetowa: http://www.dpsostoja.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Powiatowi Gliwickiemu, ale swoją działalnością obejmującą obszar całego kraju. Nadzór nad działalnością Domu, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Starosta Gliwicki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Dom przeznaczony jest dla 124 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie płci żeńskiej

Celem Domu, zgodnie z jego Statutem,  jest zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców w stopniu umożliwiającym ich rozwój osobowości.

Usługi opiekuńcze

 • pomoc mieszkankom w zaspokajaniu potrzeb psychofizycznych w optymalnym dla każdej z nich stopniu i zakresie, w szczególności
 • zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa
 • zapewnienie stałego rytmu dnia, tygodnia, roku (zgodnie z ramowym programem opieki)
 • udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych przy bezwzględnym szanowaniu godności prawa do intymności mieszkanek
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, min. profilaktykę przeciwodleżynową, unikanie odparzeń, przykurczów
 • wdrażanie do wyrobienia nawyków higienicznych i kultury sanitarnej
 • obserwacja stanu zdrowia mieszkańca
 • rozwijanie uczuć społecznych w zabawach, grach i codziennych zajęciach
 • umożliwienie zaspokajania potrzeby ruchu
 • nawiązywanie trwałych, przyjacielskich więzi z mieszkankami i ich akceptacja
 • porozumiewanie się słowne i bezsłowne – korzystanie z metod alternatywnych (Bliss, piktoramy, migi itp.)
 • zapewnienie zrównoważonej diety z uwzględnieniem stanów chorobowych

Wśród mieszkanek stosujemy następujące diety:

 • dieta normalna podstawowa
 • dieta papkowata
 • dieta półpłynna
 • dieta płynna
 • dieta lekkostrawna – niskotłuszczowa

Posiłki wydawane są przez personel kuchni z zachowaniem higieny, świeżości i temperatury potraw w następującym przedziale czasowym:

07:45 – 10:00  śniadanie

11:30 - 13:30   obiad

15:00 - 15:30  podwieczorek

18:00 – 20:00  kolacja

 

Usługi terapeutyczne

 

W DPS powstała Grupa Teatralna „Arlekin” i Chór „Razem”, prowadzona przez niezwykle utalentowanych i oddanych instruktorów terapii. Każde przedstawienie jest wspaniałą pożywką zarówno dla oczu, jak i dla ducha. Przepiękne dekoracje tworzone przez pracowników     „z niczego”, a właściwie z wszystkiego co nadaje się do przerabiania, tworzyły tło dla takich przedstawień, jak: „Cztery pory roku”, „Jak powstaje chleb”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Tańce latynoamerykańskie”.

Oferujemy również zajęcia: sportowe, plastyczne, ruchowe, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, muzykoterapię, hipoterapię, dogoterapię, czytanie bajek oraz spacery i wyjścia do parku.

W DPS OSTOJA funkcjonują następujące pracownie:

 1. Haftu
 2. Plastyczna
 3. Muzykoterapia
 4. Artystyczna
 5. Gospodarstwa domowego
 6. Plastyczna
 7. Grupa sportowa


Usługi medyczne

Mieszkanki Dps-u to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością  sprzężoną oraz cierpiące na wiele chorób psychosomatycznych. Wszystkie te zaburzenia wymagają odpowiedniego leczenia.

W placówce jest gabinet medycznej pomocy doraźnej, w którym to przez całą dobę dyżuruje pielęgniarka. Zamawia ona wizyty domowe lekarzy rodzinnych z miejscowego ośrodka zdrowia, organizuje i uczestniczy w konsultacjach specjalistycznych, wykonuje zlecenia lekarskie, udziela I-szej pomocy  w nagłych  przypadkach jak również  w stanach zagrożenia życia.

Zespół medyczny czynnie uczestniczy w posiedzeniach dotyczących planów wsparcia mieszkanek, rozpatrując aktualne potrzeby zdrowotne i podejmując próby ich zaspakajania. Prowadzi szkolenia na temat profilaktyki zdrowotnej jak również włącza mieszkanki i pracowników do przygotowanych programów zdrowotnych np. walka z nadwagą – aktywizacja ruchowa, itp.

W placówce zatrudniony jest lekarz psychiatra w niepełnym wymiarze godzin.


Usługi rehabilitacyjne

Na terenie placówki prowadzona jest stale rehabilitacja ruchowa. Fizjoterapeuci prowadzą ćwiczenia indywidualne i grupowe w sali rehabilitacyjnej oraz w sali doświadczania świata.

 

U mieszkanek wykonywane są zabiegi z zakresu:

 • fizykoterapii – elektroterapia, ultradźwięki, prądy diadynamiczne, inhalacje, naświetlanie lampą bioptrom.
 • kinezyterapii – UGUL, parapodium, trener równowagi, rotor kończyn dolnych i górnych, steper, rower treningowy
 • wodolecznictwo – kąpiele stosowane po zwichnięciach, działające p/bólowo.

 

W Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” Sala Doświadczenia Świata funkcjonuje od 1995 roku. Sala doświadczania świata wykorzystywana do stymulacji polisensomotorycznej, w zaburzeniach koncentracji uwagi, nadpobudliwości.

Głównymi celami sali jest:

 • relaksacja w warunkach , w których mieszkanka lepiej odbiera bodźce proste i złożone;
 • poprawa emocjonalności mieszkanek;
 • zwiększenie wrażliwości na bodźce docierające do systemu nerwowego, między innymi poprzez wyzwalanie odruchu orientacyjno – badawczego;
 • aktywizacja poprawiająca sprawność funkcjonalną mózgu.

 

Usługi edukacyjne

Obecnie 18 mieszkanek realizuje obowiązek szkolny  w  „Ostoi” poprzez zespół edukacyjno - terapeutyczny na poziomie gimnazjum w Szkole Przysposobienia do Pracy z siedzibą w Pyskowicach zespoły rewalidacyjno – wychowawcze, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, indywidualne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, a także w Zawodowej Szkole Specjalnej w Gliwicach.

 

Usługi religijne

W naszej placówce do tradycji należy kultywowanie świąt religijnych. Mieszkanki  „Ostoi” mają możliwość zaspokajania swoich potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem. Przez cały rok część dziewcząt uczestniczy w nabożeństwach w sośnicowickim kościele lub w kaplicy placówki, a do osób, które nie mogą wstać z łóżka, ksiądz przychodzi do pokoju.

W niedzielę, o godzinie 14:00 odprawiana jest Msza św. w naszej kaplicy.

W ostatnich latach odbyły się pielgrzymki do Rud, na Górę Św. Anny i Kamienia Śląskiego,  do Lourdes, La Salette i Rzymu (audiencja u Ojca Świętego).

Współpraca z parafią św. Jakuba w Sośnicowicach przyczyniła się do współorganizacji Jarmarku Adwentowego, który na stałe wpisał się  w kalendarz imprez lokalnych.

Corocznie jesteśmy również gospodarzami tradycyjnego Spotkania opłatkowego, w którym uczestniczą przedstawiciele Powiatu, Gminy i władz kościelnych.

 

Usługi zaspakajające potrzeby bytowe mieszkanek

 

DPS wyposażony jest w instalacje:

a) elektryczną

b) wodno - kanalizacyjną

c) centralnego ogrzewania

d) sygnalizacji pożaru

e) monitorująca system sygnalizacji pożaru

f) oświetlenia ewakuacyjnego

g) przyzywowo - alarmową

h) telefoniczną z internetem

i) odgromową

j) hydrantową wewnętrzną

 

Mieszkanki zajmują pokoje w dwóch skrzydłach na trzech piętrach budynku, gdzie zostały podzielone na cztery grupy, którymi kierują koordynatorzy grup - pedagodzy.

Pokoje mieszkalne  1,2,3,4 osobowe wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną, odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci, fotele, sprzęt RTV.

Wszystkie łazienki i toalety w „Ostoi” przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone są w łóżka i krzesła kąpielowe, w wanny
i prysznice.

Ponadto mieszkanki korzystają z pokoi dziennego pobytu, jadalni, kuchenek pomocniczych, pokoi gościnnych  i kaplicy.

Na bieżąco zaopatrywane są również w odzież, bieliznę osobistą i obuwie.

 

Usługi socjalne

Do świadczonych usług socjalnych należy przede wszystkim:

 • przyjęcie nowego mieszkańca do DPS
 • prowadzenie dokumentacji mieszkanek
 • pomoc w unormowaniu spraw urzędowych, prawnych
 • naliczanie kosztów utrzymania
 • utrzymywanie kontaktów z rodzina mieszkanek
 • rozwiązywanie, łagodzenie konfliktów między mieszkańcami z uwzględnieniem ich oczekiwań i potrzeb
 • udział w aktywizacji mieszkańców
 • organizacja turnusów rehabilitacyjnych
 • odwiedzanie chorych mieszkanek przebywających w szpitalu
 • sprawienie pogrzebu

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly