Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. mazowieckie
ul. A.Struga
26-600 Radom
tel. tel. (048) 344-86-72 lub (048) 344-85-25
Strona internetowa: http://www.dpsnp.radom.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem


Obiekt przeznaczony dla ludzi dorosłych przewlekle somatycznie chorych. Dom posiada 200 miejsc. Istnieje też możliwość pobytu okresowego. Dom jest koedukacyjny. Pokoje mieszkalne posiadają niezbędny sprzęt i udogodnienia. Pensjonariusze spędzają dużo czasu w pomieszczeniach dziennego pobytu, salach telewizyjnych, bilardowej i w bibliotece. Chętnie przebywają też  w ogrodzie i na tarasach. Mają możliwość wyjazdu do krajowych sanatoriów. Jednostka posiada dobrze wyposażone działy:  kinezyterapii, fizykoterapii, wodolecznictwa i masażu oraz laboratorium analityczne.

Podopieczni aktywnie udzielają się w życiu kulturalnym i społecznym Domu oraz miasta. Wspólnie z personelem Domu prowadzą  sklepik, salon fryzjerski, kawiarenkę, centralę telefoniczną. W ogrodzie chodują kwiaty i uprawiają warzywa. W pracowniach wykonują robótki ręczne,  szydełkują, szyją,  pracują przy warsztatach tkackich. Wyroby pensjonariuszy sprzedawane są na kiermaszach. Organizowane są też spotkania towarzyskie, wieczorki artystyczne i taneczne w gronie własnym i z przyjaciółmi.


Dom zapewnia:

odpowiednie warunki mieszkaniowe /pokoje jedno, dwu i trzy- osobowe/;

opiekę pielęgniarską, socjalną,  i lekarską oraz psychologiczną;

organizację (wg. wyboru) czasu wolnego.

Pobyt w placówce jest odpłatny.

W Domu funkcjonuje 5 oddziałów przeznaczonych dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych.


Działalność socjalno-terapeutyczna:

zajęcia na terenie rehabilitacyjno-rekreacyjnym na świeżym powietrzu z wykorzystaniem: dwóch zestawów do ćwiczeń indywidualnych,  toru do nauki chodu z przeszkodami, toru do nauki chodu, toru w kształcie ósemki do jazdy na wózku inwalidzkim, boiska wielofunkcyjnego, schodów terenowych do nauki chodu, części rekreacyjnej z ławkami.

organizowanie zabaw okolicznościowych z możliwością udziału gości (czynny udział mieszkańców w imprezach organizowanych poza domem) -  kiermasze z wyrobami wyprodukowanymi w ramach terapii zajęciowej, występy artystyczne,

działalność radiowęzła: domowy serwis informacyjny, powieść w odcinkach, transmisja Mszy św. z kaplicy Domu,
korzystanie z terapii indywidualnej, wsparcia psychologicznegoi interwencji kryzysowej,

zajęcia terapeutyczne dla osób z chorobą Alzcheimera i głęboką demencją,

uczestnictwo w grupie wsparcia AA,

imprezy kulturalno-rozrywkowe z udziałem artystów polskich, uczniów szkół i przedszkoli radomskich i innych,

wycieczki wspólnie z rodzinami i personelem,

kawiarnia i sklepik  prowadzone przez mieszkańców (dostępne także dla osób z zewnątrz),

wydawanie posiłków w stołówce,

działalność Rady Mieszkańców,

wolontariat - grupy z radomskich szkół średnich,

obiekt wyposażony jest w Kaplicę.Galeria

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly