Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Olsztynie

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. warmińsko-mazurskie
ul. Fałata 23
10-211 Olsztyn
tel. tel. 89 535 66 00, fax 89 535 66 28
Strona internetowa: http://www.kombatant.olsztyn.pl/

Opis:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie ma charakter ponadlokalny i jest  wielofunkcyjną  jednostką budżetową miasta Olsztyna przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Olsztyna. Pobyt jest odpłatny, a zasady kwalifikowania oraz wysokość odpłatności za pobyt regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne według potrzeb jej mieszkańców. Mają w nim zagwarantowane warunki bezpiecznego i wygodnego życia, intymności i niezależności, uwzględniającej stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Nad całością działalności Domu czuwa kadra wykwalifikowanych pracowników, która wraz z dyrektorem placówki przyczynia się do podnoszenia standardu Domu i stwarzania takiej atmosfery, która sprawia, że osoby w nim zamieszkujące mogą ostatni okres swojego życia spędzić w poczuciu bezpieczeństwa.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom, oprócz mieszkania i wyżywienia, pełną opiekę pielęgniarską, leczniczo-rehabilitacyjną, niezbędne, dostosowane do stanu zdrowia, zabiegi terapeutyczne, dostarcza przedmioty codziennego użytku takie jak: przedmioty służące utrzymaniu higieny, odzież, bieliznę, obuwie, sprzęt rehabilitacyjny.

Uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/665/05 z dnia 28 września 2005 roku przy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” został utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (z chorobą Alzheimera).

 

Dom przeznaczony jest dla 143 osób zamieszkujących pokoje jednoosobowe (115) i dwuosobowe (14), mając jednocześnie do dyspozycji doskonale wyposażoną salę rehabilitacyjno-gimnastyczną, salę widowiskową, czytelnię, bibliotekę, stołówkę, pralnię, gabinety: fizykoterapii, hydroterapii, lekarski i pielęgniarski, kaplicę oraz sklepik spożywczy

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly