Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Hostel

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Modrzejewska 48
33-100 Tarnów
tel. tel./fax 14 626 84 89, 625 07 15

Opis:

Dom Pomocy Społecznej "HOSTEL" jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie. Istnieje od 2001 roku, przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie pozostających zupełnymi sierotami lub nie mających wsparcia w rodzinie. Jest Placówką całodobową, obecnie zamieszkuje w niej w komfortowych warunkach (przeważają pokoje jednoosobowe) 15 osób.

Nasi mieszkańcy to ludzie niepełnosprawni, którym życie płatało figle.

Dokładamy wszelkich starań, aby mimo niepełnosprawności, losu, uśmiech nie zchodził z ich twarzy, aby baśń ich życia mogła mieć radosny ton, a przede wszystkim zapewnić godne warunki zamieszkania i aktywne życie w otwartym środowisku.

Podstawowym celem DPS-u jest stworzenie mieszkańcom takich warunków, które umożliwiają im odpowiedni rozwój osobowości, możliwość wyboru sposobu życia , oraz uczestniczenie w życiu społecznym. Dom prowadzony jest wg zasad normalizacji ( tworzenie naturalnych warunków życia ), personalizacji ( traktowanie jednostki jako indywiduum ), integracja ( zmniejszanie dystansu do osób niepełnosprawnych ), rozwoju ( możliwość uczestnictwa w Warsztatach Terapii zajęciowej, Dziennym Centrum Aktywności, nauki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, nauki tańca).
Mieszkańcom oferuje się szeroki zakres terapii: terapia artystyczna, zajecia kulinarne, rehabilitacja, muzykoterapia, terapia pracą.

W ramach działań terapeutycznych mieszkańcy uczestniczą we wszelkiego rodzaju imprezach w tym: zabawy taneczne, integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina i teatru, zawody sportowe.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly