Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. Gen. Boruty Spiechowicza

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. zachodniopomorskie
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin
tel. tel. 91 455 72 10

Opis:

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" jest placówką przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

W DPS "Dom Kombatanta" mieszkańcy mają zapewnione usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze sprawowane przez wykwalifikowany personel (pielęgniarki i opiekunów). Mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu sprawności fizycznej, o różnych schorzeniach. Dom świadczy na rzecz mieszkańców usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Usługi opiekuńcze i wspomagające realizują pracownicy działu opiekuńczo - terapeutycznego.

Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne obejmują m.in.:

 • pomoc przy wykonywaniu codziennej higieny ciała
 • pomoc przy ścieleniu łóżka
 • pilnowanie terminów badań kontrolnych u lekarza pierwszego kontaktu, u lekarzy specjalistów, realizacja recept
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z mieszkańcami
 • wymiana pościeli, ręczników, odzieży, sprzątanie pokoju mieszkalnego
 • dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożyciu
 • wykonywanie toalety porannej i wieczornej
 • zmiana bielizny osobistej, wymiana pieluchomajtek
 • stosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są na terenie Domu pięć razy w tygodniu.

W DPS znajduje się pomieszczenie do rehabilitacji, wyposażone w odpowiedni sprzęt. Mieszkańcy pod okiem rehabilitanta podnoszą swoją ogólną sprawność ruchową, wykonują ćwiczenia usprawniające, wykonywane są również zabiegi wspomagające. Czynności te są wykonywane w celu przedłużenia sprawności i samodzielności mieszkańców.

W DPS funkcjonuje Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy, powołany zarządzeniem Dyrektora. Pracownicy Zespołu sprawują przede wszystkim opiekę pielęgnacyjną w zakresie higieny ciała, pomagają mieszkańcom w spożywaniu posiłków, dbają o estetyczny wygląd mieszkańców. Wspierają również mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt, indywidualne spotkania, omawianie bieżących problemów.

Zatrudniony jest terapeuta, który poprzez rozmowę zapewnia wsparcie duchowe, przywraca równowagę emocjonalną, a także łagodzi napięcia wewnętrzne mieszkańców.

W załatwianiu spraw osobistych pomocy mieszkańcom udzielają pracownicy socjalni. Wspomagają oni mieszkańców w załatwianiu spraw w urzędach tj. np. ZUS, Sąd, Urząd Skarbowy, pomagają w sporządzaniu pism do tych urzędów. Wspierają również mieszkańców w podtrzymywaniu więzi z rodzinami poprzez pomoc w kontakcie listownym, telefonicznym oraz osobistym. Informują rodziny o wszystkich zmianach zachodzących w stanie zdrowia mieszkańców.

Pielęgniarki natomiast wykonują czynności związane z pielęgnacją chorego mieszkańca.

 

Dom położony jest w pobliżu parku w dzielnicy domków jednorodzinnych. Jest budynkiem 3-piętrowym, pozbawionym barier architektonicznych. Funkcjonuje od 1996 roku i spełnia wszelkie standardy określone w rozporządzeniu.

Przeznaczony jest dla 235 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Dom zapewnia bardzo dobre warunki mieszkaniowe. Wszystkie pokoje jedno- i dwuosobowe są z łazienką i przedpokojem. Wyposażone są w ładne, estetyczne i funkcjonalne meble, przy czym każdy z mieszkańców może posiadać własne meble, radia, telewizory, kwiaty, obrazy ...

Mieszkańcy mają zapewnione usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze sprawowane przez wykwalifikowany personel (pielęgniarki i opiekunów) oraz wspomagające (terapia zajęciowa, imprezy kulturalno - oświatowe itp.).

W Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" prowadzona jest terapia zajęciowa (muzyka, plastyka, robótki ręczne, prace techniczne, czytelnictwo, gry świetlicowe). Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach do terapii, w sali telewizyjnej, bibliotece, w świetlicach, jadalni. W ramach tych zajęć wykonywane są prace m.in. szydełkowanie, malowanie, haftowanie, robótki na drutach, wyszywanie, wykonywanie ozdób świątecznych, bukietów z suchych kwiatów, gotowanie, wykonywanie gazetek ściennych.

 

Pracownik terapii zajęciowej przy współudziale innych pracowników Domu organizuje:

 • imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki);
 • wycieczki w plener;
 • odczyty popularno - naukowe;
 • pieczenie kiełbasek;
 • wyjście do galerii, teatru, kina.

Obchodzone są uroczystości związane z rocznicami świąt państwowych i narodowych, a także Dzień Weterana, Seniora, Święto Wojska Polskiego, Niepodległości itp.

Uwzględniane są zainteresowania, upodobania i możliwości mieszkańców.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Kombatanta Szczecin

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly