Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. małopolskie
ul. Jana Pawła II 3
32-640 Zator
tel. tel. 33 841 22 39
Strona internetowa: http://www.zator.caritas.pl

Opis:

Ośrodek stałego pobytu dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie, mężczyzn i kobiet.

Dom Pomocy Społecznej został utworzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na terenie dawnego gospodarstwa rolnego, ofiarowanego na potrzeby Caritas przez parafię w Zatorze.

Na początku lat dziewięćdziesiątych na terenie gospodarstwa w Zatorze Caritas rozpoczęła organizowanie rekolekcji dla niepełnosprawnej młodzieży. Odbywały się one pod wielkimi wojskowymi namiotami. Wtedy też powstał pomysł budowy domu dla niepełnosprawnych.

Budowa nowego ośrodka wczasowo-rekolekcyjnego dla dzieci specjalnej troski rozpoczęła się latem 1992 r. i została ukończona 22.08.1993 r. Uroczyste otwarcie i poświęcenie domu odbyło się 28 sierpnia 1993 r. Początkowo miał to być dom czasowego pobytu. Z czasem pojawiła się potrzeba utworzenia domu stałego pobytu. Ponieważ skończyły się już trudności ze zdobyciem żywności, gospodarstwo zostało zlikwidowane, a na jego miejscu powstał Dom dla Dzieci Specjalnej Troski. Z czasem w Domu zaczęły też mieszkać dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie. 1.04.1994 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na prowadzenie Domu dla 30 niepełnosprawnych intelektualnie kobiet. Pierwsze osoby przybyły do Domu 15.06.1994 r.

Dom był wielokrotnie rozbudowywany. Kolejne rozbudowy umożliwiły przyjęcie następnych mieszkańców. Po kolejnej rozbudowie, zakończonej w 2002 r. w domu mieszka 50 osób: kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu. Mieszkańcy objęci są całodobową opieką (także medyczną), mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej i rehabilitacji na terenie ośrodka.

Od 1999 r. ośrodek finansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Do Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy przyjmowani wg zasad przyjęć jak do wszystkich DPS-ów. Osoba pragnąca zostać przyjętą musi zwrócić się do swojego miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, pomoże w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji lekarskiej i ustala odpłatność za pobyt w DPS. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje dokumentację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu gdzie prowadzona jest kolejka do DPS. Gdy zwalnia się miejsce wtedy PCPR przesyła dokumentację osoby będącej na pierwszym miejscu w kolejce a Dyrektor Domu zawiadamia o przyjęciu do DPS.

W Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy korzystają z zajęć terapii zajęciowej oraz korzystają z działu rehabilitacji. Dom organizuje wycieczki, imprezy okolicznościowe, święta, spotkania integracyjne.

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Zator

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly