Informacje o firmie

Dom Pomocy Społecznej

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. lubelskie
Różanka 117 b
22-211 Różanka
tel. tel./fax 82 571 81 16
Strona internetowa: http://dps.senior.com.pl

Opis:

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia naszym mieszkańcom jak najlepszej opieki medycznej i rehabilitacji. Opiekę medyczną zapewnia lekarz rodzinny, który przyjeżdża do nas raz w tygodniu.  W miarę potrzeb mieszkańcy są dowożeni do lekarzy specjalistów. Na miejscu wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne  w gabinetach: fizykoterapii, fizjoterapii, hydroterapii.

Duży nacisk kładziemy na aktywizację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości udziału w terapii zajęciowej. Utrzymujemy ścisłe kontakty z organizacjami społecznymi: kombatantów , emerytów, rencistów, inwalidów działającymi w środowisku lokalnym. Zapewniamy mieszkańcom bogatą ofertę imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym.

Dom świadczy również usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym:

 • Pobyt weekendowy
 • Pobyt urlopowy

Pobyt weekendowy lub urlopowy obejmuje zapewnienie opieki osobie niepełnosprawnej przez czas określony w umowie. W czasie pobytu u nas zapewniamy wykonanie całościowej oceny geriatrycznej. Całościowa ocena geriatryczna jest zintegrowanym procesem diagnostycznym, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu, ustalenie priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości dalszego leczenia, rehabilitacji, opieki.

 

Nasza oferta

Dom Pomocy  Społecznej  "SENIOR"  w  Różance n/Bugiem  przeznaczony jest dla osób starszych przewlekle somatycznie chorych, z zaburzeniami orientacji tj. z chorobą Alzheimera, z demencją starczą oraz po udarach mózgu.
W grudniu 2008 roku dom osiągnął wymagany przepisami standard usług i uzyskał zezwolenie Wojewody Lubelskiego na prowadzenie działalności.

Posiadamy 201 miejsc i jesteśmy domem koedukacyjnym położonym w scenerii malowniczych terenów nadbużańskich i zabytkowego parku Zamoyskich.
Od początku istnienia naszej placówki specjalizujemy się w opiece nad osobami w podeszłym wieku w tym nad przewlekle chorymi cierpiącymi na zespoły otępienne. Posiadamy również duże doświadczenie w pielęgnacji i rehabilitacji osób po udarach mózgu.
Zapewniamy profesjonalną 24 godzinną opiekę pielęgniarską oraz  kontakt z lekarzem rodzinnym i w miarę indywidualnych potrzeb konsultacje z lekarzami o określonych specjalnościach. Opiekę sprawujemy w oparciu o Indywidualne Plany Opieki Mieszkańca.

Dom świadczy podstawowe usługi bytowe takie jak: zamieszkanie w pokojach jedno lub dwuosobowych, trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych.
W zakresie usług opiekuńczych pomagamy w podstawowych czynnościach samoobsługowych, (jeśli istnieje taka potrzeba), pomoc w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, pisanie listów, kontakty z rodziną, kontakty z urzędami ZUS, KRUS itp.), korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej, w zapewnieniu sprzętu ortopedycznego (protezy, pieluchomajtki, aparaty słuchowe itd.).
Na wysokim poziomie prowadzimy usługi w zakresie rehabilitacji. Mieszkańcom naszego domu proponujemy zabiegi lecznicze i usprawniające w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, hydroterapii, magnetoterapii. Ćwiczenia prowadzone są w gabinetach fizjoterapii oraz w pokojach przy łóżku mieszkańca a także w sali gimnastyki ogólnousprawniającej.
Znajdująca się w naszym domu Kaplica daje możliwość uczestniczenia w mszy świętej. Umożliwiamy także wykonywanie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem.
Mieszkańcy mogą realizować swoje zainteresowania w wielu formach pracy i rozrywki korzystając z terapii indywidualnej lub grupowej.

Położone w pobliżu działki ogrodnicze umożliwiają uprawę warzyw i kwiatów.

Działająca Rada Mieszkańców jest organem doradczym reprezentująca interesy mieszkańców, wyrażająca opinię na temat wyżywienia, zagospodarowania czasu wolnego oraz innych spraw dotyczących podopiecznych, uwzględniając regulamin i status domu.
Mieszkańcy uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym domu realizując swoje zainteresowania w wielu formach pracy i rozrywki. Uczestniczą w pracach terapii zajęciowej, imprezach kulturalnych i turystycznych, korzystają z biblioteki oraz prasy codziennej. Biorą czynny udział w obchodach świąt i uroczystości okazjonalnych.

 

Galeria

Słowa kluczowe:

DPS Senior

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

 • Poleć obiekt:

  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do obiektu:

 • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly