Informacje o firmie

Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku

Kategorie: Domy pomocy społecznej,
Adres i dane kontaktowe:
woj. podlaskie
ul. Proletariacka 8
15-448 Białystok
tel. (85) 652 40 97
Strona internetowa: http://www.franciszkanki.vel.pl

Opis:

Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku jest jedną z form pomocy świadczonej przez Zgromadzenie chorym i cierpiącym na tym terenie.  Istnieje od 1993 roku i obejmuje opieką 25 mieszkańców miasta (osób dorosłych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Kryteria przyjęcia to: względy zdrowotne, podeszły wiek, samotność, zła sytuacja materialna, brak możliwości opieki w miejscu zamieszkania. Przeciwwskazaniami są: choroby zakaźne w czynnym stadium, choroby psychiczne oraz konieczność stałego karmienia przez zgłębnik. Personel składa się w większości z sióstr Zgromadzenia przygotowanych zawodowo do pracy w Domu, a ponadto także z osób świeckich. Zadania personelu zasadzają się przede wszystkim na wszechstronnym zaspokajaniu potrzeb życiowych pensjonariuszy, pielęgnacji, realizacji zleceń lekarza oraz zapewnieniu możliwie jak najlepszego kontaktu z rodziną i otoczeniem. Uczestnictwo w codziennej Eucharystii w kaplicy Domu, opieka duchowa i atmosfera miejsca dają podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i wewnętrznej stabilizacji w miejsce dotychczasowego odrzucenia, buntu i niepewności jutra. W miarę możliwości organizowane są ponadto rozrywki kulturalne, spotkania, okolicznościowe imprezy. Współpraca Domu ze Szkołami daje mieszkańcom możliwość kontaktu z dziećmi i młodzieżą miasta odbywającymi tu praktyki lub odwiedzającymi placówkę z różnych okazji.

Słowa kluczowe:

DPS Franciszkanki Białystok

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly