Informacje o firmie

Dom Opieki Senior

Kategorie: Prywatne domy opieki,
Adres i dane kontaktowe:
woj. wielkopolskie
Łubowo 14c
62-260 Łubowo

Opis:


O NAS:

Nasz dom oferuje spokój, wsparcie i bezpieczeństwo.

Wysokiej jakości wyposażenie i specjalistyczna opieka są dostępne dla wszystkich.

Dom przeznaczony jest dla 23 osób zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Służy osobom starszym, które z powodów zdrowotnych, socjalnych bądź bytowych nie mogą przebywać w dotychczasowym środowisku.

Naszym zadaniem jest zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy. Dom jest placówką  otwartą dla wszystkich.

Rodziny mogą odwiedzać swoich bliskich przez 24 godziny na dobę, oznacza to, że zawsze można zobaczyć swoich przyjaciół lub krewnych.

Działalność prowadzimy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod numerem 16

OFERTA:

Oferujemy pobyt stały jak i czasowy.

Do naszego domu zapraszamy także na letnie , wakacyjne i okolicznościowe wypoczynki.

Oferujemy opiekę całodobową oraz dzienną (na kilka godzin), przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb, gustów i zainteresowań ludzi.

zajęciowa. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników.

W  ramach rehabilitacji wykonuje się:

- ćwiczenia indywidualne w/g zleceń lekarza,

- ćwiczenia ogólno usprawniające,

- zabiegi fizykoterapeutyczne.

Są prowadzone różne formy terapii zajęciowej. Celem poprawy stanu zdrowia dom oferuje również wycieczki autokarowe, biesiady przy ognisku, zabawy taneczne, spotkania towarzyskie. Dom ma przyległy teren zielony, który zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Placówka  zapewnia 4  posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne.

Warunki przyjęcia do Domu Opieki „SENIOR” w Łubowie.

Dom Opieki przyjmuje osoby na podstawie:

- pisemnych umów cywilno- prawnych z Mieszkańcami i ich rodzinami,

- oraz na podstawie skierowań przez  Gminę,  z której pochodzą.

Dom Opieki „SENIOR” umożliwia kontakt z kapelanem oraz udział we Mszy Świętej i innych nabożeństwach odbywających się w kościele w Łubowie.


 

Galeria

Słowa kluczowe:

DOM Opieki, Dom Opieki, dom opieki

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly