Informacje o firmie

Akademickie Centrum Medyczne, Ośrodek Terapii Poznawczo - Ruchowej, Zakład Opieki i Rehabilitacji

Kategorie: Ośrodki rehabilitacyjne,
Adres i dane kontaktowe:
woj. mazowieckie
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
tel. tel. 22 559 24 26, fax 22 559 24 34
Strona internetowa: http://www.akcemed.pl/

Opis:

Akademickie Centrum Medyczne


Unikalność Akademickiego Centrum Medycznego polega na jego ścisłej współpracy z Akademickim Instytutem Mózgu, którego lekarze - naukowcy sprawują stały nadzór medyczny zarówno w Całodobowym Zakładzie Opieki i Rehabilitacji, jak i w Klubie Seniora Złotego Wieku.

Akademickie Centrum Medyczne specjalizuje się w diagnostyce i we wczesnym wykrywaniu chorób mózgu. Stosując tradycyjne metody rozpoznawania i nowoczesną aparaturę diagnostyki obrazowej jest w stanie kompetentnie doradzać rodzinom i opiekunom co do metod i sposobów niesienia pomocy ich bliskim.

Akademickie Centrum Medyczne za pośrednictwem Akademickiego Instytutu Mózgu korzysta z dorobku naukowo-badawczego i doświadczeń podobnych placówek medycznych w innych krajach.


Komu niesiemy pomoc?

Wszystkim kogo dotknęła choroba Alzheimera lub Parkinsona, u których stwierdzono tzw. stwardnienie rozsiane (SM). Dotyczy to także chrób naczyniowych mózgu, stanów poudarowych i pourazowych lub osób, u których pojawiły sie symptomy wskazujące, że któryś z tych stanów może wystąpić.

Struktura organizacyjna Akademickiego Centrum została tak zbudowana, aby Centrum mogło służyć pomocą od najwcześniejszych objawów chorobowych (np. gdy chory może wciąż jeszcze pracować zawodowo i w pełni uczestniczyć w życiu rodzinnym lub wprawdzie już nie może pracować zawodowo, ale wciąż jeszcze może korzystać z dobrodziejstwa życia rodzinnego). Nasza poliklinika i Dzienny Ośrodek Terapii Poznawczo-Ruchowej przystosowane są do niesienia pomocy tej właśnie grupie osób.

Nauka wciąż jeszcze nie zna sposobów i nie wynaleziono jeszcze właściwych leków, które umożliwiałyby skuteczne zwalczanie chorób mózgu. Obecny stan wiedzy medycznej pozwala jednak na skuteczne spowalnianie tempa rozwoju tych chorób lub drogą rehabilitacji wypracowywanie pewnych metod współżycia z nimi. Stąd tak wielkie znaczenie ma wczesna i prawidłowa diagnostyka.


Całodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji:

Turnusowy (całodobowy) zakład rehabilitacji naszego Centrum specjalizuje się w tej właśnie dziedzinie. Mieszkańcy tego zakładu korzystają zarówno z terapii przywracającej lub podtrzymującej sprawnośc fizyczną chorego, podczas gdy inny rodzaj terapii nakierowany jest na podtrzymanie sprawności umysłowej zwłaszcza w zakresie zapamiętywania i koncentracji.

Zakład nasz wyposażony jest w nowoczesna aparaturę i sprzęt rehabilitacyjny oraz sprawdzone w praktyce oprogramowania komputerowe. Pracują też u nas praktycy z dużym doświadczeniu.

Unikalność naszego zakładu rehabilitacji przejawia się również w posiadaniu profesjonalnego wodolecznictwa i związanej z wodolecznictwem - fizjoterapii. Niesiona tą drogą pomoc zastępuje lub uzupełnia lecznictwo sanatoryjne.

Jak sama nazwa wskazuje nasz zakład nie jest szpitalem i funkcji szpitala nie spełnia. Przyjmowane do nas osoby muszą w jakimś stopniu poruszać się korzystając np. z wózków inwalidzkich lub innego specjalistycznego sprzętu pomocniczego. Pacjent powinien spożywać posiłki samodzielnie lub z pomocą pielęgniarki ale bez specjalnej aparatury. To samo dotyczy higieny osobistej.

Zakład natomiast zabezpiecza ambulatoryjną opiekę medyczną włączając w to konsultacje lekarzy specjalistów. Na rodzinie lub opiekunach spoczywa obowiązek dostarczenia podawanych pacjentom leków.

Pacjenci otrzymują pięć posiłków dziennie. Jeżeli lekarz tak zaleci, pacjent otrzymuje potrawy dietetyczne.

Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Program rehabilitacyjny realizowany jest pod nadzorem lekarza specjalisty.

Doba w zakładzie rozpoczyna sie o godzinie 14-tej, a kończy o godz. 12-tej dnia następnego.

Odwiedziny rodzin i opiekunów odbywają się codziennie w godzinach od 14-tej do 17-tej. Zabranie pacjenta poza teren zakładu jest dopuszczalne, ale wymaga zgody lekarza prowadzacego.


 

Galeria

Słowa kluczowe:

Akademickie Centrum Medyczne

Udogodnienia:

Mapa dojazdu:

  • Poleć obiekt:

    Twój email będzie wyglądać następująco:

    Firma [nazwa] jest bardzo dobra firma, polecam jej usługi.  Opis i informacje o firmie znajdzie pod adresem [link].

    Pozdrawiam [login]

  • Napisz do obiektu:

  • Zgłoś błąd:

wszystkie artykuly